Sănătate

Spitalul Județean organizează concurs pentru promovarea în grad

SJU Buzău a anunțat organizarea unui examen de promovare în grad pentru infirmierele debutante care au peste șase luni vechime și sunt angajate cu contract individual de muncă pe o perioadă nedeterminată. Examenul de promovare în treaptă va avea loc miercuri, 21 aprilie, la ora 10.00. Pentru a putea participa la examen, pe lângă vechimea de peste șase luni, acestea trebuie să fi absolvit un curs de infirmerie și să obțină calificativul „bine” sau „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale.

Dosarele de înscriere pot fi depuse la Serviciul Resurse Umane și Salarizare până la data de 15 aprilie, ora 12.00. Acestea trebuie să conțină cerere de înscriere la examenul de promovare, copie carte de identitate, referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul instituției, calificativul obținut de salariat conform fișei de evaluare. Examenul constă în susținerea unei probe scrise, iar lucrările participanților vor fi evaluate de o comisie de examinare care va nota lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, ținând cont de cunoștințele teoretice necesare funcției pentru care este organizat concursul, de abilitățile de comunicare, de capacitatea de sinteză și de inițiativă și creativitate. Pentru fiecare criteriu va fi stabilită o pondere din nota finală, iar punctajul acordat de comisie se va consemna într-un borderou de notare. Pentru a promova examenul și a avansa astfel în grad este necesară obținerea unui punctaj minim de 50 de puncte, din maximul de 100 cu care poate fi notată lucrarea.

Rezultatele se vor afișa în termen de două zile de la data susținerii examenului, deci cel târziu pe 23 aprilie. Acestea vor fi disponibile pe site-ul unității medicale, dar și la avizierul spitalului. Candidații care sunt nemulțumiți de rezultatul obținut în urma examinării pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor. În acest caz, comisia de evaluare va reevalua lucrarea, având obligația ca rezultatele finale să se afișeze la sediul instituției în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

Totodată, Spitalul Jude­țean de Urgență Buzău a anunțat că examenul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post vacant cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea chirurgie generală, la Secția Chirurgie Generală, va avea loc pe 7 mai, la ora 10.00, la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Reamintim că pentru acest post și-au anunțat candidatura doi medici.

Articole similare

error: Continut protejat!!