sâmbătă, 24 octombrie 2020

Sorin Lazăr: „Înfiinţarea Fondurilor de investiţii alternative, o necesitate pentru piaţa de capital”

În urma unui raport favorabil în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, a fost adoptată cu unanimitate de voturi Lega privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative.

Conform unui comunicat de presă al deputatului social-democrat de Buzău Sorin Lazăr, preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din camera inferioară a Parlamentului,  legea are ca obiect de reglementare înfiinţarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative (FIA), organisme de plasament colectiv, altele decât cele prevăzute prin ordonanţa nr. 32/2012.

„Principalele direcţii vizate de proiect sunt cele referitoare la reglementarea înfiinţării şi funcţionării FIA în funcţie de tipul de investitori cărora li se adresează, inclusiv instituirea cadrului juridic naţional aplicabil fondurilor de investiţii alternative speculative, cu capital privat, cu capital de risc, de antreprenoriat social, pe termen lung, ­mo­netare şi specializate în investiţii imobiliare. Prin amendamentele adoptate s-a creat cadrul legal prin care aceste fonduri să efectueze returnări de ­ca­pital proporţional cu cotele părţi din aporturile investitorilor în scopul reducerii capitalului social şi posibilitatea returnării suplimentare de capital, cu următoarele condiţii cumulative: returnarea de capital sa fie aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor; returnarea de capital către acţionari să se realizeze exclusiv din surse proprii; să înre­gistreze profit în ultimele trei exerciţii financiare anterioare solicitării (în loc de un exerciţiu)”, precizează Sorin Lazăr.

Conform acestuia, actul normativ prevede, printre altele, eliminarea pragului legal de deţinere de 5% la cele cinci societăţi de investiţii financiare (SIF) ce activează în piaţa de capital din România, de altfel piaţa reacţionând la vestea ­eli­minării pragului, titlurile SIF tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti urcând cu valori între 2% şi 4,3% la puţin timp înaintea închiderii tranzacţionării.

„Pragul de 5% există doar în România, el nu ­exi­stă în alte ţări. Noua lege FIA aduce o experienţă europeană şi o legislaţie europeană care, de altfel, deşi nu este o lege de implementare a unei legi europene, este o lege care pune România pe harta europeană. De asemenea, a fost prevăzut ca alte organisme de plasament colectiv, în termen de şase luni (în loc de nouă luni) de la intrarea în vigoare a legii să îşi adapteze documentele de constituire şi funcţio­nare, precum şi activitatea la prevederile legii adoptate de Camera Deputaţilor şi să solicite autorizarea ­modi­ficărilor necesare. În acest fel, noua lege a fondurilor de investiţii alternative (FIA) va reprezenta un nou început pentru piaţa de ca­pital”, mai precizează ­de­putatul social-democrat de Buzău Sorin Lazăr.

loading...
error: Content is protected !!