Educație

SNSPA: Admiterea la licență și masterat se va face online

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) organizează admiterea la studii universitare de licență și masterat, în mediul online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro. Condițiile de admitere, precum și taxele de înscriere rămân neschimbate față de cele de anul trecut, informează SNSPA.

Admiterea la programele de studii universitare de licență organizate de Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare și Relații Publice și Facultatea de Management din cadrul SNSPA se va realiza pe baza mediei examenului de Bacalaureat. Candidații vor accesa platforma de admitere online în perioada înscrierilor, 7 – 14 iulie, vor completa câmpurile obligatorii, vor încărca documentele fotografiate/scanate și vor selecta programele de studii și forma de învățământ (ZI/ID) din cadrul facultăților pentru care optează.

Facultatea de Științe Politice își selectează candidații încă din primăvară. Aceștia au posibilitatea de a participa la două sesiuni de pretestare online, care constau în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă la una dintre următoarele discipline, la alegere: Economie, Filosofie, Istorie, Limba română, Logică, argumentare și comunicare, Matematică, Psihologie sau Sociologie. Pentru a fi admiși, după susținerea examenului de Bacalaureat, candidații preînscriși la Facultatea de Științe Politice vor încărca în platforma de admitere online dovada promovării examenului de Bacalaureat. Ierarhizarea candidaților declarați admiși se va face pe baza notei obținute la proba susținută în cel puțin una din cele două sesiuni de pretestare online. Dacă un candidat participă la ambele sesiuni de pretestare va fi luată în considerare nota cea mai mare pe care a obținut-o.

Pe 18 iulie, SNSPA va afișa lista tuturor candidaților admiși la cele patru facultăți din cadrul universității. După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă, fiecare candidat va confirma locul la programul de studii la care a fost admis și se va înmatricula.

În perioada 10 – 21 iulie, SNSPA organizează înscrieri online pentru admiterea la programele de masterat. SNSPA are un portofoliu care cuprinde 58 de programe de masterat, în domenii precum: științe politice, științe administrative, drept, științe ale comunicării, sociologie, relații internaționale și studii europene și management. Platforma de admitere online oferă posibilitatea candidaților de a alege masterate din oferta educațională a tuturor structurilor academice din SNSPA. Concursul de admitere la studiile universitare de masterat cuprinde două etape: înscrierea online și admiterea. Condițiile de admitere sunt stabilite în funcție de domeniul fiecărui masterat și presupun o singură probă de concurs.

SNSPA organizează sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat în luna septembrie, în următoarele domenii: științe politice (începând din anul 2000), științe administrative (începând din anul 2001), sociologie (începând din anul 2008), științele ale comunicării (începând din anul 2008), management (începând din anul 2019).

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker