Actualitate

Școlile buzoiene, în căutare de personal

Posturi pentru profesori și pentru necalificați

Unitățile de învățământ din județul Buzău sunt în căutare de personal, de la muncitori necalificați, până la cadre didactice. Școala Gimnazială Mihăilești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (octombrie 2022-decembrie 2023), a funcțiilor contractuale, de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

  • expert în învățământul preșcolar, educatoare – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână, 1 lună pe an, (1 post), cu următoarele specificații: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, experiență în activități educative cu rezultate foarte bune; vechimea în specialitatea studiilor și vechimea în muncă nu sunt necesare.
  • expert în învățământul gimnazial, profesor de limba și literatura română – 6 ore/săptămână, (1 post), pentru care se cer studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, experiență în activități educative cu rezultate foarte bune. Vechimea în specialitatea studiilor și vechimea în muncă nu sunt necesare
  • mediator școlar – 2 ore/zi, 10 ore/săptămână, (1 post), cu următoarele cerințe: studii medii, experiență în domeniu, certificat de calificare profesională mediator școlar, experiență în realizarea planului de intervenție pentru integrarea socioeconomică a persoanelor din grupuri dezavantajate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. Nu se solicită vechime în muncă.
  • coordonator proiect – 2 ore/zi, 10 ore/săptămână, post pentru care sunt necesare studii superioare absolvite cu diplomă de licență, experiență în a asigura coordonarea, implementarea tuturor activităților la nivelul partenerului 2 și îndeplinirea corectă și în termen a sarcinilor asumate prin proiect de către partenerul 2; Nu se solicită vechime în muncă.

Concursul pentru ocuparea acestor posturi se va organiza pe 1 noiembrie, ora 09.00, pentru proba scrisă și ora 12.00, pentru proba interviu.

Școala Gimnazială „Prof. Dr. Ion Anghel”, comuna Luciu, județul Buzău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de șofer profesionist – microbuz școlar. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii și vechime în muncă de minimum trei ani. Concursul se va organiza pe 1 noiembrie, ora 09.00 – proba scrisă, iar 3 noiembrie 2022, ora 10.00, proba practică, urmată, de la ora 12.00, de proba interviu.

Școala Gimnazială Vadu Pașii, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

  • îngrijitoare grădiniță (2 posturi), pentru care se acceptă candidați care au absolvit 10 clase/școală profesională/liceu; nu se solicită vechime în muncă, dar se cer cunoașterea normelor PSI și SSM, disponibilitatea de program flexibil/două schimburi și abilitatea de muncă în echipă. Pe 4 noiembrie, ora 10.00 va avea loc proba scrisă, iar pe 7 noiembrie, ora 12.00: proba interviu.
  • fochist, post pentru care se cer studii medii/școală profesională și vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum doi ani, precum și autorizație de fochist eliberată de ISCIR; De asemenea, se menționează ca fiind necesară disponibilitatea de program flexibil/două schimburi. Pe 4 noiembrie, ora 12.00 se va ține proba scrisă, iar pe 7 noiembrie, ora 14.00: proba interviu.
  • muncitor bucătar, post pentru care sunt necesare studii medii/școală profesională în domeniu (diplomă care să ateste calificarea în specialitatea postului), abilități pentru munca în echipă și capacitate de gestionare a timpului și priorităților. Nu se solicită vechime pentru acest post. În data de 4 noiembrie, ora 14.00 are loc proba scrisă, iar pe 7 noiembrie, ora 16.00: proba interviu.

Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” din Buzău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de îngrijitor I. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt: studii minime gimnaziale, abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ, disponibilitate de program flexibil, iar vechimea în muncă constituie un avantaj. Pe 7 noiembrie, ora 14.00 va avea loc proba scrisă, iar pe 9 noiembrie, ora 14.00, proba interviu.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, pot fi găsite pe site-ul instituțiilor și/sau la sediul instituțiilor angajatoare, precum și AICI.

 

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker