Educație

Școala Gimnazială „George Emil Palade”, acreditată în cadrul noului program Erasmus+

Școala Gimnazială „George Emil Palade” din Buzău a fost acreditată în cadrul noului program Erasmus+ (2021-2027), program care aduce cu sine un buget aproape dublu față de cel anterior, ca răspuns concret al Uniunii Europene în promovarea incluziunii, digitalizării și a inițiativelor verzi. Noul program  consolidează acțiunile programului anterior prin extinderea perspectivelor educaționale datorată lărgirii semnificative a resurselor și formatelor educaționale disponibile, precum și prin focalizarea atenției pe categoriile cele mai dezavantajate.

„Planul Erasmus+ elaborat de Școala Gimnazială <George Emil Palade> Buzău prevede priorități pentru departamentul de curriculum, departamentul de resurse umane, resurse materiale, precum și pentru relația cu comunitatea. Cele trei obiective corelate acestor priorități vizează actualizarea și îmbunătățirea competențelor de proiectare didactică a cadrelor didactice, îmbunătățirea competențelor de management eficient al clasei, valorificarea contribuției elevilor cu dificultăți sau deficiențe de învățare, prin atingerea potențialului lor maxim, într-un cadru educațional inclusiv, bazat pe colaborare și cooperare, în vederea dezvoltării stimei de sine și a stării de bine. Primul proiect, aflat în derulare din 1 septembrie 2021, presupune finanțarea a opt mobilități pentru formarea cadrelor precum și a opt elevi acompaniați de patru cadre didactice în domeniile enunțate prin cele trei obiective.

Camelia Timofte

Implementarea proiectului a debutat prin selecția echipei de management a proiectului.  Obiectivul major al acesteia este elaborarea unei strategii eficiente de identificare a furnizorilor de formare care au în portofoliu cursuri de formare ce răspund nevoilor instituției. Be­neficiarii grantului vor fi selectați printr-o procedură transparentă, obiectivă și nediscriminatorie, astfel încât de experiența lor profesională, prin diseminarea și exploatarea rezultatelor, să poată beneficia atât instituția, cât și comunitatea locală.

 

Conștientizăm că orice început aduce cu sine o serie de sincope ce țin de acomodarea pe un nou format, dar anticipăm că toate barierele pe care le vom întâmpina vor fi depășite, prin determinarea dovedită și consolidată în proiectele anterioare, cele care au confirmat că o dificultate poate fi transformată într-o reușită, prin colaborare și conlucrare în echipă”, scrie prof. Camelia Timofte, directorul șco­lii buzoiene  în „EDICT- Revista educației”.

Care este formatul noului program Erasmus +

Potrivit aceleiași surse, mo­dernizarea sistemului educațio­nal prin internaționalizare este un deziderat binecunoscut care se pune în aplicare prin Erasmus +. Pe lângă acest aspect, cadrul didactic buzoian subliniază și alte plusuri ale acestui program. Spre exemplu, scrie Camelia Timofte, programul are un capitol substanțial dedicat incluziunii, fie că vorbim despre susținerea participanților cu nevoi educaționale speciale, fie că vorbim despre incluziunea digitală.

„Comparativ predecesorului său, programul nou lansat este mai ambițios, mai flexibil și devotat promovării și susținerii incluziunii.

Prin obiectivele sale este vizată dezvoltarea și consolidarea dimensiunii europene strategice a școlilor și organizațiilor implicate. Un buget ge­neros este direcționat spre acele instituții care manifestă un interes consistent în aprofundarea și extinderea strategiei de internaționalizare a planului de dezvoltare instituțională. Programul însuși este un exemplu de incluziune, pe de o parte prin oportunitățile oferite acelor ins­tituții care nu au avut inițiative anterioare de implementare a acțiunilor programului Erasmus+ și care nu dețin capacități logistice rodate în această direcție. Formatul programului dedică acestor instituții apeluri pentru aplicații simplificate, menite să le familiarizeze cu implementarea proiectelor. Pe de altă parte, deschide porți gene­roase altor categorii de participanți nevizați de programele anterioare.

Cel mai semnificativ capitol este dedicat incluziunii, prin alocarea unui buget exclusiv susținerii participanților cu nevoi educaționale speciale.

Incluziunea digitală este o altă perspectivă inovatoare care permite proiectarea de întâlniri combinate, fizice și virtuale, astfel încât colaborarea dintre participanți să nu fie constrânsă de barierele fizice. Componenta ecologică este bine definită în buget, prin alocarea de sume majorate pentru opțiunea transportului verde”, se mai  arată în articolul sub semnătura profesoarei Camelia Timofte din revista de educație.

Noul program  este structurat pe trei acțiuni cheie care se focalizează pe cele trei sectoare educaționale: formal, non-formal și informal. Acțiunea Cheie 1 este dedicată școlilor și organizațiilor individuale. Școlile pot forma consorții, pentru a conlucra în efortul de a manageria un proiect și de a crea noi sinergii.

Card de loialitate acordat școlilor participante

Oportunitatea de a aplica pentru acreditarea Erasmus este ineditul programului 2021-2027. Acreditarea este un card de loialitate acordat școlilor aplicante pentru întregul interval 2021-2027, ca o confirmare a angajamentului instituției în implementarea cu consecvență a  deschiderii europene. Acordarea acreditării confirmă standardele de calitate ale planului european de dezvoltare elaborat de școală aplicantă, precum și a planului Erasmus+. Printre avantajele acreditării Erasmus+ enumerăm alocarea unui buget pentru nevoile declarate ale instituției, eligibile prin Acțiunea Cheie 1, proceduri simplificate de aplicare, precum și o evaluare mai rapidă a acestora.

„Acțiunea Cheie 1 este dedicată și instituțiilor care nu dețin o acreditare, care pot aplica pe formatul unor proiecte de mai mică amploare, care să le ofere inițierea necesară derulării proiectelor de anvergură. Acreditarea permite utilizarea bugetului alocat pentru a răspunde nevoilor de formare ale cadrelor didactice, cât și ale elevilor lor, identificate prin pla­nul Erasmus”, explică profesoara Școlii Gimnaziale „George Emil Palade”.

Articole similare