Administrație

Radiografia administrației buzoiene: investițiile publice la relanti, salariile funcționarilor publici duduie

Și chiar dau pe dinafară

Camera de Conturi Buzău a dat publicității raportul privind finanțele publice locale pe anul 2020 așa cum rezultă din auditarea bugetelor unităților administrativ-teritoriale din județ și din controalele efectuate la 32 ordonatori principali de credite – Județul Buzău, municipiile Buzău și Râmnicu Sărat, orașele Nehoiu și Pătârlagele, precum și în 27 de comune – și patru societăți comerciale cu capital integral sau majoritar public.

Conform documentului citat, gradul de realizare a execuției bugetare a cheltuielilor a fost, în 2020, de 60,70 la sută, inferior gradului de execuție aferent anului anterior, 2019, care a fost de 61,05 la sută.

„Principala cauză care a influențat nerealizarea execuției bugetare a cheltuielilor (plăților) față de prevederile bugetare definitive o constituie nerealizarea investițiilor publice. Astfel, plățile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile au fost efectuate în proporție de 34,11 la sută, fapt care denotă fie disfuncționalități în fundamentarea prevederilor bugetare, atât la venituri, cât și la cheltuieli, fie în implementarea proiectelor de dezvoltare finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și utilizarea resurselor bugetare pentru secțiunea de funcționare și nu pentru cea de dezvoltare”, se arată în raport.

Ponderea cea mai ridicată în totalul plăților efectuate o dețin cheltuielile de personal (30 la sută), urmate de cheltuieli de capital (24 la sută), cheltuieli cu bunuri și servicii (22 la sută), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (11 la sută). Celelalte cheltuieli, cu pondere de 13 la sută, includ transferuri între unități ale administrației publice (4 la sută), asistență socială (5 la sută), subvenții (2 la sută) și alte cheltuieli (2 la sută). „Se observă ca tendință în evoluția și structura cheltuielilor efectuate orientarea cu precădere spre asigurarea condițiilor de funcționare a autorităților administrațiilor publice locale, prin efectuarea cheltuielilor de personal și a celor pentru bunuri și servicii, asistență socială și, în mai mică măsură, pentru investiții destinate dezvoltării comunităților locale”, se mai arată în raport.

Și parcă toate aceste nu ar fi fost de ajuns, controalele auditorilor financiari de la Camera de Conturi Buzău au scos la iveală și nereguli care au condus la stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcții de conducere și personalului care ocupă funcții de demnitate publică, abatere constatată la un număr de 17 comune și orașe: Țintești (524.000 lei), Vadu Pașii (247.000 lei), Săhăteni (160.000 lei), Tisău (158.000 lei), Mânzălești (128.000 lei), Vintilă Vodă (129.000 lei), Lopătari (69.000 lei), Năeni (63.000 lei), Puiești (60.000 lei), Brăești (37.000 lei), Padina (35.000 lei), Florica (21.000 lei), Nehoiu (15.000 lei), Calvini (14.000 lei), Siriu (14.000 lei), Racovițeni (5.000 mii lei), Colți (3.000 lei) și Zărnești (9.000 lei), valoarea prejudiciului creat bugetelor locale fiind de 1,691 milioane lei.

„Principalele abateri identificate se referă la plata fără bază legală către primar și/sau viceprimar a unor sporuri sau adaosuri salariale (vouchere de vacanță, indemnizație de hrană, spor pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene); în cazul unor salariați, nivelul veniturilor salariale lunare a depășit nivelul indemnizației lunare a viceprimarului orașului/comunei, prin acordarea unor sporuri sau adaosuri salariale (spor pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, spor pentru condiții vătămătoare de muncă, spor pentru efectuarea de operațiuni în registrul electoral, spor CFP, indemnizație de hrană etc.); stabilirea eronată a indemnizațiilor lunare de încadrare ale primarului și viceprimarului; premii de excelență pentru complexitatea activităților desfășurate în cadrul entității sau sume de bani cu ocazia sărbătorilor de iarnă”, se mai arată în raport.

Articole similare