miercuri, 20 ianuarie 2021

Proiect european de dezvoltare urbană, derulat de Primăria Buzău

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău derulează, începând cu data 28 aprilie 2020,  proiectul „Promovarea dezvoltării urbane durabile prin elaborarea documentelor de ­pla­nificare strategică pe perioada 2021-2027-PLANI­FIC”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, având drept autoritate de management Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Valoarea totală a proiectului este de 999.124 lei, iar durata de implementare de 17 luni, respectiv 28 aprilie 2020-27 septembrie 2021.

Obiectivul general al proiectului este promovarea dezvoltării urbane durabile în Municipiul Buzău, prin ­ela­borarea principalelor documente de planificare strategică, astfel încât acestea să răspundă condiționalităților de finanțare pentru perioada de programare 2021-2027 a fondurilor europene. Obiectivele specifice ale proiectului sunt elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă, elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și extinderea cunoștințelor și abilităților personalului din Municipiul Buzău în vederea cunoaș­terii condiționalităților specifice perioadei de finanțare 2021-2027, precum și a procedurilor de prioritizare a proiectelor de monitorizare a implementării planurilor de acținune și de evaluare a rezultatelor acestora, pentru documentele strategice elaborate.

loading...
error: Content is protected !!