Actualitate

Proiect dedicat tinerilor NEETs din regiunea Sud-Est

Asociația Brahma lan­sează proiectul „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tine­rilor”, cu un buget total de 3.256.445.63 lei. Acest proiect vizează un număr de peste 600 de tineri NEETs (șomeri cu vârsta între 16-29 ani, care nu urmează nicio formă de ­educație sau formare) cu rezidența în regiunea Sud–Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea). Acești tineri vor beneficia în următorii doi ani de măsuri active de ocupare a forței de muncă, integrate și fle­xibile (informare cu privire la accesul pe piața muncii, profilare la Serviciul Public de Ocupare – AJOFM, cursuri de formare profesională, mediere pe piața muncii, consiliere, consultanță și mentorat în antreprenoriat, finanțarea de planuri de afaceri).

Fundamentarea acestui proiect are la bază ­ana­liza realizată de Asociația Brahma la nivelul regiunii Sud-Est în rândul a 373 de tineri cu profil NEETs. În urma derulării acestui proiect se așteaptă ca 400 de tineri NEETs să fie înregistrați, informați și profilanți la SPO, 200 de tineri să devină beneficiari ai serviciilor de formare profesională autorizate ANC (competențe digitale, operator introducere, prelucrare și validare date, lucrător în comerț, lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc, agent de securitate, îngrijitoare bătrâni la domiciliu) și neautorizate ANC (Expert în identificarea, prevenirea și combaterea fenomenului de mobbing la locul de muncă).

De asemenea, implementarea acestui proiect are în vizor ca rezultat înca­­­drarea efectivă în muncă a 176 de tineri NEETs, 28 tineri NEETs beneficiari ai cursurilor de inițiere în competențe antreprenoriale și ai sesiunilor de consiliere și consultanță în antreprenoriat; 9 tineri NEETs beneficiari ai sesiunilor de mentorat în vederea pregătirii pentru demararea implementării planurilor de afacere și consolidarea mind-set-ului de antreprenor și 9 planuri de afaceri finanțate, implementate și monitorizate.

Proiectul IMPACT este unul care urmărește ­va­lorizarea capitalului uman ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. În calitate de organizație nonguvernamentală, Brahma își propune să aducă o schimbare în viața persoanelor și comuni­tăților vulnerabile, promovând conceptul de servicii integrate dedicate și adaptate necesităților spe­ci­fice ale fiecărui individ sau comunitate.

 

Articole similare