duminică, 09 august 2020

Profesori de limba franceză din trei județe participă, la Buzău, la un seminar de formare

Centrul Cultural „Alexan­dru Marghiloman” găz­duiește astăzi, 11 ianuarie, de la ora 9,15, seminarul de formare „Pour un enseignement créatif du FLE avec le texte littéraire francophone”, coordonat de către prof. dr. Rennie Yotova, directoarea Biroului Regional pentru Europa Centrală și Orientală al Organizației Internaționale a Francofoniei.

În deschidere, conf. univ. dr. Steluța Coculescu, de la Universitatea de Petrol și Gaze, Ploiești, directoarea Alianței Fran­ceze din Ploiești, va susține conferința științifică „Littérature? Analyse du discours? Etudes littéraires? Quelles approches pour le professeur de FLE?”.

Seminarul de formare este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Buzău, în parteneriat cu Biroul Regional pentru Europa Centrală și Orientală al Organizației Inter­naționale a Francofoniei, Alianța Franceză din Ploiești, Centrul Cultural Francofon Buzău,  și Centrul Cultural „ Alexandru Marghiloman”, Buzău. Profesori de limba franceză din județele Buzău, Prahova și Vrancea vor participa la această activitate de perfecționare științifică și didactică, având ca scop fami­liarizarea cu noi metode și strategii didactice pentru abordarea literaturii francofone din perspectivă interculturală și pentru dezvoltarea competențelor elevilor de comunicare în limba franceză, conform Cadrului European Comun de Re­ferință pentru Limbi.

loading...
error: Content is protected !!