joi, 04 martie 2021

Primul protest sindical din acest an, programat în data de 12 ianuarie

Sindicaliştii buzoieni afiliaţi la SANITAS vor organiza o primă acţiune de protest în acest an pe 12 ianuarie şi va consta în piche­tarea Prefecturii. Acţiu­nea va avea loc simultan în toată ţara,  la Buzău fiind programată în intervalul orar 12.00 – 13.0,0, cu respectarea tuturor regulilor de ­siguranţă sanitară valabile în această perioadă.

Motivul protestului îl constituie, spun sindicaliştii, „refuzul Guvernului de a respecta ­le­gea şi de a acorda salariile cuvenite pentru anul 2021 salaria­ţilor din Sănătate şi Asistenţă socială”.

Consiliul Naţional al Fede­raţiei SANITAS a decis  în urma primei reuniuni din acest an, care a avut loc în 5 ­ia­nuarie, organizarea în următoarea perioadă a unei serii de acţiuni pentru susţinerea unor revendicări, astfel:  „Lansarea unei petiţii on-line pentru sus­ţinerea aplicării preve­derilor Legii nr. 153/2017 şi exceptarea salaria­ţilor din Sănătate şi Asistenţă socială de la prevederile art. I din O.U.G. nr. 226/2020; Solicitarea organizării unor întâlniri la nivelul Guvernului României cu miniştrii respon­sabili pentru deblocarea situaţiei create de apariţia O.U.G. nr. 226/2020. Redactarea unei scrisori deschise către Preşedinţie, membrii Parlamentului României şi ai Parlamentului European prin care să atragem atenţia asupra faptului că România este singura ţară europeană care în plină pandemie diminuează veniturile salariaţilor care se luptă în mod direct pentru stoparea acesteia; Informarea organizaţiilor sindicale interna­ţionale la care suntem afiliaţi despre situaţia creată de O.U.G. nr. 226/2020 în rândul salariaţilor din Sănătate şi Asistenţă socială şi soli­citarea unor acţiuni de susţinere a membrilor noştri de sindicat din partea acestora; Soli­citarea convocării comisiilor de dialog social de la nivelul fiecărei prefecturi judeţene în data de 12 ianuarie 2021; Pichetarea sediilor Ministerului Sănă­tăţii, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Mini­s­terului Finanţelor Pu­blice,  Guvernului şi Parlamentului României în perioada în care vor avea loc dezbaterile pe Legea bugetului de stat.”

loading...
error: Content is protected !!