Administrație

Prefectura cere primăriilor mai multă transparență a actului decizional

Îmbunătățirea transparenței decizionale și creșterea gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare sunt cerințele transmise de Instituția Prefectului către toate primăriile din județ, printr-o circulară care, conform unui comunicat de presă al instituției, are la bază sesizarea unor neconformități în funcționarea consiliilor locale în ceea ce privește actualizarea regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora, ,,în sensul asigurării accesului cetățenilor la lucrările ședin­țelor și posibilitatea ca aceștia să fie informați prin mijloace moderne și accesibile cu privire la deciziile luate”.

Conform circularei, alegă­torii trebuie să cunoască mo­dul în care sunt utilizate în concordanță cu interesele lor atât resursele locale, cât și cele bugetare alocate de autoritățile centrale în scopul funcționării administrației.

,,În acest sens, în informare sunt enumerate reglementări legale care vizează desfășurarea ședințelor de consiliu local, conform art. 138 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul admi­nistrativ și art. 27 din Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucră­rilor Publice și Administrației nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-te­ritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local: ședințele consiliului local sunt publice; caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele-verbale ale ședințelor, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum și la instrumentele de prezentare și de motivare a acestora; cetățenii cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială (UAT) respectivă trebuie să aibă posibilitatea de a asista la ședințele consiliului local și de a le urmări pe internet; la lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, reprezentanți ai guvernului, ai autorităților județene, ai autorităților locale și ai instituțiilor publice din respectiva UAT, precum și alte persoane interesate; în Regulamentele de organizare și funcționare ale consiliilor locale să fie reglementat că ședințele consiliului local vor fi transmise public, pe internet, sau prin orice alte modalități care să vină în sprijinul cetățenilor care doresc să asiste la lucrările ședințelor; în transmiterea live a ședințelor se recomandă utilizarea aplicațiilor de social media sau de ­strea­ming (de tipul Facebook etc.), pentru a fi ușor accesibile de către persoanele interesate. Totodată, pentru ca prevede­rile legii și ale regulamentului propriu să poată fi aplicate, primăriile sunt obligate să asi­gure funcționalitatea paginilor oficiale de internet”, se arată în comunicatul de presă al Instituției Prefectului.

Conform sursei citate, s-a pus în vedere reprezentanților unităților administrativ-teritoriale și obligația de a actua­liza regulamentele de organizare și funcționare ale consiliilor locale. Mai mult, documentul mai precizează că primarii și secretarii generali vor fi responsabili cu implementarea cât mai urgentă a aspectelor sesizate și că, începând cu luna august, Prefectura va monitoriza modul în care se asigură transmiterea ședințelor de consiliu local.

Articole similare