joi, 09 iulie 2020

Păle, amendament pentru eliminarea discriminărilor în salarizarea personalului sanitar-veterinar

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a dezbătut, la începutul săptămânii trecute, propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. ­De­putatul social-democrat buzoian Dănuţ Păle, de profesie medic veterinar a depus la această propunere, un amendament care priveşte salarizarea personalului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Este vorba despre drepturile salariale aferente personalului aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice şi al instituţiilor subordonate, res­pectiv din cadrul ANSVSA şi  al structurilor din subordine, care se recalculează prin derogare de la reglementările legale care le stabilesc cuantumul; ele vor intra în vigoare începând cu drepturile salariale aferente lunii în care va intra în vigoare respectiva lege.

„În forma actuală a Legii, sporurile specifice pentru condiţiile de muncă pot fi acordate doar personalului care a avut acele sporuri la salariul de bază existent în plată în decembrie 2018. O parte a personalului ANSVSA şi al structurilor din subordine a avut cuprinse sporurile specifice condiţiilor de muncă doar în funcţie de asumarea diferiţilor ordonatori de credite sau în baza unor decizii ale instanţelor de judecată, ceea ce în contextul actual duce la o serie de discriminări în cadrul aceleiaşi categorii de salariaţi. Am dorit astfel să aduc o modificare prin care ca­tegoriile de personal din acelaşi compartiment, cu aceeaşi expunere la factorii de risc, să beneficieze de sporurile cuvenite. Vor fi avantajaţi cei care după majorarea salariului din decembrie 2017 nu au ajuns la grilele maximale stabilite pentru 2022 şi nu au putut beneficia de sporurile pentru condiţiile specifice de muncă”, spune Dănuţ Păle, vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.

Legislaţia actuală prevede acordarea de sporuri pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii de până la 35%, sporul pentru condiţii deosebit de periculoase – cum sunt TBC, bruceloză, gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pesta, febra aftoasă, leucoze şi alte boli asemenea -, anatomie patologică, necropsii şi medicină legală, corespunzător activităţii efective desfăşurate în aceste condiţii, precum şi cores­punzător activităţii specifice din laboratoarele sanitare şi pentru siguranţa alimentelor de până la 75% sau sporul de izolare de până la 20%.

„Personalul ANSVSA şi al structurilor din subordine este supus şi el unor riscuri. Prin prisma profilului Autorităţii se expune la diverse boli şi medii pe­riculoase. Pentru muncă egală şi riscuri asemănătoare trebuie plată egală. Raportul comisiei a fost adoptat, iar după dezbaterea în plenul Camerei De­putaţilor sper ca legea să fie promulgată cât mai repede pentru a intra în vigoare”, mai spune deputatul social-democrat buzoian Dănuţ Păle.

loading...
error: Content is protected !!