Administrație

Pădurea Crâng reintră în proprietatea Buzăului

Marți, la ședința de îndată a Consiliului Local, convocată cu scopul îndrep­tării unei erori materiale dintr-o hotărâre anterioară a deliberativului munici­piului – au fost puse la punct ultimele detalii ale documentației cu privire la trecerea Pădurii Crâng în pa­trimoniul municipalității, iar miercuri hotărârea a fost aprobată de Cabinetul Ciucă.

Viceprimarul Ionuț Apostu a fost cel care a făcut anunțul oficial, pe pagina sa de Facebook, adăugând și hotărârea inițială, din 1881, prin care Crângul era dat în folosință Buzăului. „Un moment istoric! După 141 de ani (de la primul act prin care pădurea intra în posesia orașului Buzău, n.r.), Crângul redevine al buzoienilor! Astăzi, Guvernul  României a aprobat Hotărârea prin care se face o reparație istorică! Alături de Hotărârea de Guvern, aveți Monitorul Oficial din 19 aprilie 1881 care precizează în limbajul vremii: <Art.1. Statul recunosce primăriei urbei Buzeu dreptul de proprietate asupra pădurei numită Crângul, situată în marginea orașului Buzeu, cu condițiune ca pentru tot-d’a-una să serve ca loc de preumblare și înfrumusețarea urbei>”, a transmis viceprimarul în pos­tare.

Hotârărea prevede ca Primăria Buzău să admi­nistreze pădurea prin intermediul unui acord încheiat cu un ocol silvic. Cele mai multe obligații prevăzute în document se referă la regimul acesteia, iar prevederile sunt stipulate în Codul Silvic. Ulterior, municipalitatea trebuie să treacă suprafața în patrimoniul public al municipiului fără să aibă dreptul de a o muta în domeniul privat.

Astfel, autoritățile locale trebuie să evidențieze preluarea suprafeței res­pective în patrimoniul pu­blic al municipiului Buzău, să asigure elaborarea studiului de fundamentare pentru suprafața de fond forestier încadrată în categoria corespunză­toare și să-l depună, în vederea aprobării la comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în termen de doi ani de la data aprobării transmiterii. Apoi este interzisă trecerea terenurilor din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău, prin hotărâre a consiliului local.

În cazul în care pe suprafața de fond forestier administrată nu sunt executate amenajările prevă­zute de studiul de specia­litate în termen de cinci ani, aceasta revine în domeniul public al statului și în admi­nistrarea Regiei Națio­­nale a Pădurilor-Romsilva. Responsabilitatea de a monitoriza respectarea angajamentelor revine celor de la Garda Forestieră Focșani.

După preluarea pădurii de la Romsilva, autoritățile locale vor trece la etapa atragerii de fonduri europene pentru regenerarea fondului forestier și transformarea lui în cea mai mare pădure parc din Europa, un plan ambițios al primarului Buzăului. Până când va face rost de fonduri, edilul este hotărât să curețe pădurea de arborii uscați, afectați de o ciupercă devastatoare. „Pentru proiectarea viitorului parc, încercăm să mergem la nivel internațional, pentru că nu știu dacă în România sunt astfel de firme. În paralel, vom merge și pe obținerea finanțării europene. Deci, sperăm ca până în 2023 să semnăm contractul și, în cel mult trei ani, să-l executăm. Oricum, până începe proiectul, vom căuta resurse să începem cumva să îndepărtăm arborii uscați”, spune primarul Constantin Toma.

Articole similare