Administrație

Nicio primărie din județ nu își asumă gestionarea programului ,,Lapte, măr și corn în școli”

Consiliul Județean Buzău își va asuma și în următorii ani organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizi­ția produselor aferente Programului pentru Școli al României la nivelul jude­țului. Este vorba, de fapt, despre programul prin care se distribuie preșcolarilor și elevilor din ciclul primar și gimnazial produse lactate și de panificație, dar și mere. Din cauză că nicio primărie din județ nu și-a asumat derularea acestui program cu procedurile de licitație aferente, dat fiind că procedurile sunt foarte greu de îndeplinit – dovadă că ani de zile nu au reușit să asi­gure spațiile frigorifice corespunzătoare pentru păstra­rea produselor lactate -, Consiliul Județean îl va gestiona și pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023.

,,Proiectul de hotărâre a fost inițiat în considerarea aplicării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru Școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Școli al Româ­niei în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea a­cestuia în anul școlar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, conform prevederilor Cap. I/Anexa 6 la Hotă­rârea Guvernului nr. 640/2017, responsabilitatea asumării de către consiliile județene, prin hotărâre, a aplicării Programului, a organizării și derulării procedurilor de achiziție revine acestora numai dacă consiliile locale, municipale, orășenești și comunale nu își asumă, tot prin act administrativ, această res­ponsabilitate. În acest sens, s-a solicitat tuturor consiliilor locale din județul Buzău ca, prin hotărâre, să își exprime asumarea/ne­asumarea responsabilității aplicării Programului, prin adoptarea de hotărâri. Toate consiliile locale au declinat responsabilitatea de organizare și derulare a procedurilor de achiziție publică în acest program către Consiliul Județean Buzău”, se precizează în hotărârea Consiliului Jude­țean Buzău adoptată săptă­mâna trecută.

Resursele financiare necesare implementării Programului pentru Școli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe ­va­loarea adăugată, repartizate pe județe prin anexă la legile bugetare anuale și din fonduri externe ­ne­rambursabile.

La Buzău, programul ,,Lapte, măr și corn în școli” a eșuat lamentabil în anii trecuți, după ce încercările autorităților buzoiene de a asigura gustarea copiilor au mers din blocaj în blocaj. Apoi, din 2019, produsele de panificație au fost distribuite de firme din Turda și Galați, în condițiile în care acestea nu dețineau spații de producție în Buzău la momentul semnării contractului de furnizare.

Articole similare

error: Continut protejat!!