Administrație

Lucrări pe două drumuri județene

Vor începe lucrările de înființare a rețelei de canalizare în două comune din Buzău, iar pentru aceasta este nevoie ca drumurile ce tranzitează localitățile să treacă din administrarea Consiliului Județean în cea a primăriilor, până la finalizarea lucrărilor.

Astfel, Consiliul Local Largu a solicitat preluarea temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 214 A, aflat în intravilanul și extravilanul satului Largu, din comuna cu același nume, în vederea realizării proiectului „Înființare rețea de canalizare în comuna Largu, cu deversarea efluentului menajer în SPA-ul existent în comuna Luciu, județul Buzău”. Obiectivul de investiții urmează să fie finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, iar, conform legii, obiectivele de investiții care se realizează în cadrul programului trebuie să fie amplasate pe terenuri și/sau construcții, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea autorităților administrației publice locale.

Și un sector de drum din DJ 203 L, aflat în comuna Pârscov, va fi trecut în administrarea primăriei, pentru  realizarea obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare în comuna Pârscov, județul Buzău”, proiect care urmează să fie finanțat tot prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Realizarea proiectului constituie o oportunitate pentru locuitorii comunei Pârscov și pentru dezvoltarea economică a comunei, după cum se arată în proiectul de hotărâre al Consiliului Județean.

Dreptul de trecere se va exercita pe toată durata implementării proiectelor, iar la data finalizării investiției, primăriile ambelor comune vor comunica Consiliului Județean Buzău procesul verbal de finalizare a lucrărilor, precum și contractul de concesiune al exploatării sistemului de alimentare cu apă, după caz.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker