Administrație

Licitaţie în pregătire pentru cadastrare cu fonduri europene în primele şase comune buzoiene

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) va scoate la licitaţie, în 2020, lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în peste 500 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT). Pentru primele 246 de comune, procedurile de atribuire vor fi iniţiate în luna aprilie. Printre acestea se numără şase UAT din judeţul Buzău. Finanţarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 (POR).

Comunele din judeţul Buzău pentru care vor fi scoase la licitaţie lucrările de înregistrare sistema­tică a imobilelor în luna aprilie a acestui an sunt Boldu, Smeeni, Stâlpu, Ţinteşti, Ulmeni şi Valea Rîmnicului, iar suprafaţa vizată este de aproape 17.000 de hectare.

Finanţarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020.

Proiectul major ,,Creşte­rea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” are o valoare de aproximativ 313 de milioane de euro şi vizează realizarea lucrărilor de înregistrare sistema­tică a imobilelor pentru o suprafaţă de aproape 5,8 de milioane de hectare din 660 de UAT situate în zone rurale ale României.

În anul 2019, ANCPI a lansat patru proceduri de licitaţie pentru achiziţio­narea serviciilor de înre­gistrare sistematică a imobilelor din aproximativ 400 de UAT din cele 660 de comune din 40 de judeţe, care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile.

18 comune vor fi cadastrate gratuit, din bani europeni

Comunele Boldu, C.A. Rosetti, Cochirleanca, Gălbinaşi, Grebănu, Merei, Pietroasele, Poşta Câlnău, Săhăteni, Smeeni, Stâlpu, ţinteşti, Ulmeni, Vadu Paşii, Valea Râmnicului, Zărneşti, Ziduri din judeţul Buzău vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile. Pentru toate acestea, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) va lansa licitaţiile în această primăvară.

În prezent, 149 de comune sunt contractate sau în procedură de licitaţie, dintre care 89 au deja contracte semnate şi lucrările sunt în derulare, iar 60 sunt în curs de evaluare.

Anul trecut, în judeţul Buzău au fost eliberate, gratuit pentru cetăţeni, prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF), aproape 82.000 de cărţi funciare. Lucrările de cadastru general au fost finanţate din veniturile proprii ale ANCPI, prin Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Buzău.

În prezent, din totalul de 87 de UAT din judeţul Buzău, trei (Cilibia, Luciu, Glodeanu Sărat) sunt cadastrate în proporţie de sută la sută, iar în alte 67 se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, atât la nivel de UAT, cât şi pe sectoare cadastrale.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker