Politic

Lege promulgată: nu mai mult de 10 persoane înscrise la o adresă

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea Ordonanței de urgență 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, care stabilește că la o adresă nu pot fi înregistrate cu cartea de identitate mai mult de zece persoane. „Nu poate fi înscrisă în actul de identitate adresa de domiciliu dacă în Registrul Național de Evidență a Persoanelor sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă. Limita nu se aplică în cazul titularului unui drept locativ asupra imobilului situat la adresă sau membrilor familiei extinse. Prin familie extinsă să înțelege titularul dreptului locativ, soțul, soția acestuia, rudele titularului și cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv”, prevede legea.

Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amendă de la 75 lei la 150 lei. Potrivit actului normativ, pentru persoanele defavorizate care nu pot face dovada adresei de domiciliu, aceasta se înscrie în baza adeverinței eliberate de către unitatea administrativ-teritorială din care rezultă adresa la care se stabilește domiciliul. Legea mai prevede că „de la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, cererea pentru eliberarea cărții electronice de identitate se soluționează de către orice serviciu public comunitar de Evidență a Persoanelor, indiferent de locul de domiciliu sau reședința persoanelor fizice”.

Cei care găzduiesc alte persoane care nu au înscrise în actul de identitate adresa la care locuiesc efectiv, după trecerea termenelor prevăzute, vor avea obligația de a se prezenta împreună cu acestea la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul unde este situat imobilul, în vederea exprimării consimțământului de primire în spațiu, cu excepția cazurilor în care persoanele locuiesc în interesul serviciului sau în scop turistic. În textul în vigoare, această obligație este stabilită în cazul în care persoanele găzduiesc alte persoane, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

De asemenea, legea stabilește că persoanele care, din diferite motive, locuiesc la alte adrese decât cea din actul de identitate vor fi obligate ca, în termen de 15 zile de la mutare, să solicite la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor schimbarea domiciliului sau înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței și să ceară înscrierea în cartea de imobil. În textul actual, persoanele care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința sunt obligate doar să ceară în acest termen înscrierea în cartea de imobil la noua locuință.

Articole similare