Actualitate

Judecătorii de la Tribunal suspendă protestul, dar vor judeca doar anumite cauze până la sfârşitul lunii martie

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Buzău a decis miercuri suspendarea formei de protest adoptate la data de 29.01.2020, până la data de 31.03.2020.

Având în vedere mărirea riscului de răspândire a epidemiei de COVID-19 şi în contextul creşterii numărului îmbolnăvirilor la nivel naţional, pentru a asigura  sănătatea şi securitatea în muncă a personalului instanţei, precum şi sănătatea justiţiabililor, dar şi pentru o bună desfăşurare a acti­vităţii de judecată, s-a dispus ca în perioada 12.03.2020-31.03. 2020, activitatea judiciară  a Tribunalului Buzău  se va limita la judecata urmă­toarelor tipuri de cauze:

  1. Secţia I Civilă: plasamente, supraveghere specializată, adopţii, ordonanţa preşedinţială, încuviinţare executare silită , suspendare executare, suspendare provizorie executare, pensie de întreţinere, litigii muncă (desfacere contracte muncă), recunoaştere hotărâre străină, conflict competenţă, asigurare dovezi (art. 359-365),  măsuri  asigurătorii (art. 952-979), ordin de protecţie, cauze privind cereri de reexaminare ajutor public judiciar, taxă de timbru căile de atac privind amenzile judiciare.
  2. Secţia a II-A Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal: măsuri asigurătorii; ordonanţă preşedinţială; asigurare dovezi;  cererea  debitorului  de  deschidere a procedurii insolvenţei; concordat, mandat ad-hoc; opoziţii, contestaţii la  măsurile dispuse de admi­nistratorul/lichidatorul judiciar în  cadrul  procedurii  insolvenţei; ordonanţă de plată / cereri în anulare; cereri de suspendare a executării actelor administrative; cereri de suspendare a executării hotărârii recurate în materie contravenţională; contestaţii în anulare; cereri în materia achiziţiilor publice; completare/lămurire dispozitiv; conflict de competenţă; incompatibilitate; suspendare provizorie a executării; suspendare executare hotărâre arbitrală;  suspendare hotărâre A.G.A.; suspendare licitaţie;  certificarea titlurilor  executorii  europene;  plângere contestaţie tergiversare; reexaminare amendă judiciară; reexaminare  taxe  de  timbru; cerere  reexaminare ajutor public judiciar.
  3. Secţia Penală: cauze penale în care există luate măsuri preventive (rechi­zi­torii, contestaţii la măsurile preventive, acordul de recunoaştere a vinovăţiei); cereri, propuneri, plângeri, contestaţii sau orice alte sesizări de competenţa judecătorului de drepturi si libertăţi privind: măsurile preventive; măsurile ­asi­gurătoriii; măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu; actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de lege; încuviinţarea percheziţiilor, a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii; procedura audierii anticipate; alte situaţii expres prevăzute de lege; cereri, propuneri, plângeri, contestaţii sau orice alte sesizări de competenţa judecătorului de cameră preliminară privind: verificarea legalităţii trimiterii în judecată dispuse de procuror; verificarea legalităţii adiministrării probelor a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală; actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de lege; alte situaţii expres prevăzute de lege; dosarele aflate în procedură de cameră preliminară înregistrate anterior datei de 01 .07.2019; cererile de amânare a executării pedepsei.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker