Actualitate

A început Postul Paștelui. Ce slujbe religioase au loc în această perioadă

Luni, 27 februarie, a început Postul Sfintelor Paşti, numit şi Postul Mare, o perioadă de postire care precede Praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, serbat anul acesta în data de 16 aprilie.

Durata de 40 de zile a Postului Paştilor se întemeiază pe o tradiţie vechi-testamentară, referitoare la numărul 40 când este vorba de cercetarea şi pregătirea sufletului prin măsuri divine: Potopul a durat 40 zile, 40 de ani au rătăcit evreii în pustiu, Moise a stat pe munte 40 zile pentru a primi Legea.

Toate serviciile divine sunt mai sobre decât cele din restul anului şi îndeamnă la smerenie, întristare şi căinţă. Este timpul în care se spovedesc cei mai mulţi credincioşi, în vederea împărtăşirii din ziua Paştilor.

În vechime, Postul Paștelui se ținea în mod diferit. Postul era împărțit în două perioade, și anume: Postul Păresimilor (Patruzecimii) sau postul prepascal, care ținea până la Duminica Floriilor, Postul Paștilor (postul pascal), care ținea o săptămână, adică din Duminica Floriilor până în ziua Învierii. Acest post era extrem de aspru.

Începând cu anul 381, Biserica Răsăriteană a hotărât, prin primul Sinod Ecumenic de la Niceea, să adopte definitiv practica Postului Paștelui de șapte săptămâni.

Care sunt principalele slujbe din post

  • Vecernia iertării, prima slujbă a Postului Mare, începe de fapt de la vecernia din Duminica Izgonirii lui Adama din Rai. Este momentul în care veșmintele luminoase ale preoților sunt înlocuite cu cele de culoare închisă, iar Luminile din Biserică se sting pentru a se intra în atmosfera Postului Mare.
  • Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite este o Liturghie  pentru credincioșii care doresc să se împărtășească în timpul săptămânii. Liturghia Darurilor se poate săvârși în orice zi a Postului Mare (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică, a zilelor aliturgice – luni și marți din prima săptămână și vinerea din Săptămâna Patimilor, când nu se face nicio Liturghie). De obicei, se oficiază în zilele de miercuri și vineri și, în plus, în joia Canonului celui mare (joia din a 5-a săptămână).
  • Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se oficiază în sâmbetele din Postul Mare și în Duminica Floriilor.
  • Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârșește în primele cinci duminici de post, iar în Săptămâna Patimilor joia și sâmbăta.
  • Canonul ce Mare al Sfântului Andrei Criteanul este citit doar în Postul Paștelui, în joia din a 5-a săptămână. Reprezintă un imn al pocăinței și este menit să-I facă pe credincioși să conștientizeze amplitudinea păcatelor și înstrăinarea față de Dumnezeu și să-i readucă pe calea cea dreaptă.

„Canonul Sfântului Andrei Criteanu, numit şi Canonul cel Mare,  se săvârșește în prima și în a cincea săptămână din Postul Mare; în prima săptămână, în seara zilelor de luni, marți, miercuri și joi, în cadrul slujbei numite Pavecernița Mare (slujba de după Vecernie), când strofele Canonului sunt împărțite în patru părți, corespunzătoare celor patru zile; miercuri în săptămâna a cincea din Post, în cadrul slujbei numite Denia, când se cântă integral. Un alt element specific îl reprezintă Liturghia Darurilor înainte sfințite, oficiată numai în perioada Postului Mare”, scrie pe basilica.ro.

  • Deniile. Acestea sunt printre cele mai înălțătoare slujbe care se vor ține în Postul Paștelui 2022, ca în fiecare an. Menirea deniilor este ca, prin rugăciune, pocăință, post și citirea Sfintei Scripturi, credincioșii să alunge din suflet întunericul păcatelor și să se umple de lumina lui Hristos. Deniile sunt săvârșite în zilele de miercuri și vineri seara din Săptămâna a cincea, precum și în toată Săptămâna Sfintelor Patimi.

 

Articole similare