sâmbătă, 30 mai 2020

FOTO | Școala „Nicolae Titulescu”, școală pilot în proiectul „INSCHOOL – Inclusive Schools: Making a difference for roma children”

Proiectul INSCHOOL – Inclusive Schools reprezintă un proiect ce pune în centrul acțiunii sale sistemul educațional și capacitatea acestuia de a răspunde nevoilor tuturor copiilor (romi, români, cu cerințe educative speciale și capabili de performanțe școlare înalte), cu scopul de a celebra diferențele și de a susține experiențele de învățare, ­eli­minarea barierelor concrete pentru grupurile vulnerabile, creșterea gradului de conștientizare asupra beneficiilor educației incluzive. Proiectul INSCHOOL – Inclusive Schools este realizat sub egida Agenției de Dezvoltare Comunitară ÎMPREUNĂ și finanțat de Consiliul Europei cu sprijinul Uniunii Europene în Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia și Marea Britanie.

Începând cu anul școlar 2018-2019, Școala Gimnazială Nicolae Titulescu din Buzău a fost inclusă în proiect, ca școală-pilot, alături de alte cinci școli din trei județe, având în vedere principala presupunere că nu este suficient doar să se elaboreze politici privind schimbarea, ci că această schimbare trebuie să se reflecte la nivelul școlii și în mediul înconjurător, să fie percepută și acceptată de fiecare elev în parte, existând frecvent un decalaj între afirmațiile și cerințele din documentele programatice și rea­litatea în care acestea sunt implementate. Practica a dovedit că, pentru ca școlile să depășească rupturile predării și învățării exclusive, trebuie să reexamineze programa școlară, modul în care se predă și cum evoluează performanțele elevilor, astfel încât ideea învățământului cu elevii, prin elevi și pentru elevi să nu rămână doar un veșnic slogan.

Revizuirea politicilor educative la nivelul fiecărei unități de învățământ selectate  

Principalele activități din acest proiect s-au concentrat pe două niveluri. Primul nivel de intervenție a fost selectarea școlilor-pilot în consultare cu ministerele educației din fiecare țară inclusă în proiect, cu scopul de a spori înțelegerea beneficiilor educației incluzive. Al doilea nivel de intervenție a avut în vedere revizuirea și adaptarea politicilor educative la nivelul fiecărei unități de învățământ selectate.

Prin urmare, proiectul are patru rezultate intermediare: crearea mecanismelor și a resurselor de sprijin pentru școlile-pilot incluzive; acordarea de sprijin pentru profesori pentru practica predării incluzive prin participarea la sesiuni de formare; sprijinirea eliminării barierelor concrete pentru grupurile vulnerabile, inclusiv prin schimbarea le­gislației în țările vizate; creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor educației incluzive, atât pentru publicul larg (autorități publice locale, elevi, părinți, cadre didactice), cât și pentru factorii de decizie .

Activitățile derulate în cadrul proiectului au avut sco­pul de a asigura dobândirea de către profesori de noi abilități ce le vor permite să se adapteze nevoilor de învățare individuale, punând în aplicare metode de predare ­mo­derne ce au ca finalitate înlăturarea barierelor pe care le întâmpină copilul, performanța școlară generală fiind îmbunătățită deoarece elevii învață într-un mediu ce ține cont de nevoile lor.

Activitatea derulată la nivelul instituției a vizat, la început, schimbarea politicilor educaționale prin colaborarea dintre membrii echipei de proiect formate din directorul unității – profesor Valentin Dragoș Biro, coordonator proiect INSCHOOL – profesor Mădălina Pisău, profesor Marius Stan și profesor învățământ primar Clementina Dumitru, ce în vacanța de vară premergătoare lansării proiectului au revizuit Planul de Dezvoltare Instituțională și au elaborat Planul Operațio­nal pentru anul școlar următor. Tot în perioada vacanței au fost alese activitățile ce urmau a se derula în cadrul proiectului INSCHOOL, în corelație cu Planul de Dezvoltare Instituțională / Planul Operațional revizuite și cu Indexul pentru Incluziune, document programatic al Comisiei Europene.

Ce activități au fost derulate

Astfel, au fost concepute următoarele activități ce s-au derulat în perioada de implementare:

• Lansarea revistei școlii, ce viza exprimarea liberă a ideilor, convingerilor și idealurilor elevilor din învătământul primar și gimnazial, contribuind la  constituirea unei școli incluzive și prietenoase.

• Valorificarea dimensiunii interculturale a școlii, implicând elevii în activități extracurriculare desfașurate de-a lungul anului școlar. Pe parcursul activității au fost organizate întâlniri între elevii școlii, cadre didactice și părinți, precum și reprezentanți ai comunității locale spre a sărbători: 16 noiembrie – Ziua Internațională a Toleranței, 20 noiembrie – Ziua Universală a Drepturilor Copilului, 10 decembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Omului, 18 decembrie – Ziua minorităților naționale și 4 martie – Ziua Școlii.

• Cafeneaua de week-end, urmărind promovarea unui învățământ de calitate, incluziv și deschis către inovație și colaborare prin organizarea de întâlniri periodice non-formale între părinți și cadre didactice.

• Crearea unei zone re­prezentative pentru ideea de incluziune prin participarea elevilor, cadrelor didactice și a părinților la transformarea spațiul școlar într-un mediu mai prietenos. În cadrul acestei activități a fost realizată o pictură murală prin implicarea deosebită a profesorului de educație plastică alături de elevii săi.

• Să învățăm împreună pentru viitorul nostru,, vizând creșterea calității nivelului de pregătire al elevilor pentru micșorarea riscului de eșec școlar sau abandon, prin participarea la ore de educație remedială în învățământul primar și gimnazial. O dată pe săptămână au avut loc câte o întâlnire la nivelul claselor: pregătitoare, I, II, III, IV, VI, VIII prin care s-a urmărit fixarea și aprofundarea cunoștințelor elevilor care au dificultăți la învățătură. Ei au fost însoțiți în acest parcurs de colegi care nu întâmpină dificultăți la învățătură, facilitând astfel comunicarea și schimbul de idei.

• Creștem împreună, a constat în amenajarea unui spațiu din curtea unității școlare propice desfășurării activităților de tip outdoor, mochetarea acestuia pentru protejarea integrității fizice a preșcolarilor și pictarea unei suprafețe a gardului interior.

• ,,Să ne cunoaștem – orice experiență contează”, activitate realizată printr-un schimb de experiență la Școala Gimnazială Conțești, județul Teleorman, urmărind întărirea relațiilor dintre cadre didactice prin prezentarea și preluarea exemplelor de bună practică aplicabile în cele două școli-pilot.

loading...
error: Content is protected !!