Educație

FOTO | Nouă proiecte cu finanțare europeană, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău este implicat în nouă proiecte cu finanțare europeană, programul european al acestei unități de învățământ fiind unul încărcat.

O echipă formată din patru cadre didactice de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Buzău tocmai ce s-a întors din Istanbul, Turcia, unde a participat la un program de formare profesională europeană. Este vorba despre participarea celor patru cadre didactice buzoiene la prima sesiune de formare cu tema „Inclusive Classroom through ICT”, din cadrul Programului Erasmus+ „Inclusion of children and young people with special education needs through non-formal activities and digitalization”.

Pentru cadrele didactice participante portofoliul cursului de formare a constituit o oportunitate reală de extindere a competențelor digitale necesare în proiectarea didactică, de îmbunătățire al managementului eficient al clasei și de aprofundare a aplicațiilor e-learning în procesul educațional.

Prin activități interactive și captivante, utilizând aplicațiile prezentate în cadrul cursului (Google drive, Google Forms, QR code, LearningApps, CapCut, Canva, Mentimeter, Storyjumper, Google sites, Voki) cadrele didactice au învățat cum să stimuleze interesul elevilor pentru învățare, cum să mențină atenția acestora și să le susțină efortul de învățare pe parcursul activităților instructiv-educative și terapeutice, în vederea atingerii potențialului maxim al elevilor cu cerințe educative speciale.

Componenta culturală a programului a cuprins vizitarea celor mai reprezentative obiective turistice din Istanbul și organizarea unei reuniuni a tuturor partenerilor din proiect, prilej de promovare a tradițiilor populare și a produselor gastronomice specifice fiecărei regiuni/țări.

„Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Buzău este singura unitate de învățământ special din județ care a obținut acreditare Erasmus+ pentru domeniul VET, care are implementate și în curs de implementare nouă proiecte cu finanțare europeană. Toate acestea confirmă direcția europeană a strategiei de dezvoltare instituțională pe care am adoptat-o în ultimii ani, într-un cadru educațional incluziv, bazat pe colaborare și cooperare, în vederea normalizării vieții și incluziunii sociale a elevilor cu CES”, afirmă Dan Gabriel Pioară, directorul unității.

Amintim aici, dintre proiectele europene derulate de Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău, Digitalization for Kindergartens and Primary Schools”, care se va desfășura până la finele anului următor, și „School exchange about good practices in Special Needs Education”,  coordonate de Mihaela Diana Bîra, „Incluziune socială prin învățământ dual” și „Educație incluzivă la standarde europene cu componentele «Inclusive education and special needs, the Italian experience of overcoming students’ segregation»”, Bologna (Italia) și „Creative Methods In Special Needs Education”, Larissa (Grecia).

Articole similare