Educație

FOTO | Liceul Tehnologic Vernești, o școală ,,rurală” la standarde europene

Cu toate dificultățile legate de mentalitate și de lipsa posibilităților financiare,  colectivul tânăr de cadre didactice de la Liceul din Vernești reușește, totuși, să trimită și copii la facultate, ceea ce  pentru o unitate de învățământ din mediul rural constituie o performanță. Aceeași profesori au reușit și implicarea elevilor în proiecte europene, o altă performanță care îi ajută pe tineri să conștientizeze propria valoare și le lărgește orizonturile cunoaș­terii profesionale. Pentru mulți elevi, participarea la proiectele europene a  însemnat, poate, prima ieșire în afara județului sau în afara granițelor țării și o experiență de neuitat în mediul de lucru al angajatorilor „din afară”, cu cerințele de pe piața europeană a muncii, dar și cu tradiția și specificul altor locuri. Și, nu în ultimul rând, adolescenților din Liceul din Ver­nești li s-a oferit posibilitatea de a le crește stima de sine, față de calitatea cunoș­tințelor lor obținute la școală și față de cea a abilităților pe care le au, care s-au dovedit a fi cu ni­mic mai prejos decât cele ale copiilor din alte țări. Acesta este și motivul pentru care, la finele stagiului de practică, câțiva au primit oferte de muncă.

Stagii de practică în Valencia

„În 2019 a fost aprobat proiectul Erasmus+ <Meca­nici auto pentru Europa>, prin intermediul căruia 11 elevi din clasele terminale de în­vățământ profesional au efectuat trei săptămâni de stagii de practică în service-uri din Valencia, Spania. Se pare că pregătirea din Ro­mânia corespunde standardelor europene, căci un elev a fost invitat să se angajeze în service-ul unde a efectuat pregătirea practică. Alți 11 elevi urmează să efectueze stagiile de practică în aceleași service-uri, imediat ce situația epidemiei SARS-CoV-2 o va permite”, spune directorul adjunct al liceului din Vernești, Antonia Damian.

 

Povești de succes și prin proiecte extrașcolare

Elevii din Vernești au participat, sub îndrumarea ca­drelor didactice, la numeroase proiecte educaționale extrașcolare, extracurriculare, create tot din dorința de a îi ajuta să evolueze, să înțeleagă faptul că, dacă își doresc suficient și muncesc, pot realiza orice. Astfel, au început să apară poveștile de succes cu care Liceul Tehnologic Ver­nești se mândrește. O astfel de poveste este cea a lui George Baroian, unul dintre absolvenții seriei curente a învă­țământului liceal de zi, cu o medie la examenul de Capa­ci­tate de peste 8, care a parti­cipat, în clasa a XI-a, la o tabără gratuită organizată de Ambasada Statelor Unite ale Americii și American Councils for International Education–Romania, numită Camp Kennedy, care l-a ajutat, în pri­mul rând, să înțeleagă unel­tele activismului civic și să își dezvolte competențele de comunicare în limba engleză.

Despre această experiență, George Barioan ne povestește că „a fost o experiență foarte frumoasă, care s-a desfășurat la Complexul Tei din București. Tabăra și deplasarea au fost sponsorizate de organizatori. Pentru a participa la tabără le-am scris organizatorilor despre experiențele pe care le-am avut în acțiunile de voluntariat în cadrul unui festival care s-a petrecut la Buzău și în acțiuni caritabile pentru copiii nevoiași. Am avut gazde prietenoase, am avut multe activități civice care ne-au învățat în mare despre cum să ne comportăm în viață; am efectuat vizite la Ambasada Statelor Unite, la ANAF. Au mai avut loc activități care apelau la cultura noastră generală. De asemenea, au organizat întâlniri cu personalități ONU, care au împărtășit din experiența lor de viață și mo­dul în care au luat deciziile în viață. Am mai avut întâlniri cu reprezentanți ai romilor care au vorbit despre rasism și cum pot fi evitate astfel de manifestări. La Ambasada Statelor Unite am folosit și cunoștințele noastre de limbă engleză pentru că ne-au ofe­rit posibilitatea să le adresăm întrebări”.

Tot din timpul liceului, George Baroian mai are și experiența unei alte tabere. Este vorba despre ,,Tabăra Meseriașilor din Țara lui Andrei”, proiect care face parte din programul „România Meseriașă” și este bazat pe ateliere de dezvoltare profesională și personală pentru elevii și profesorii din clasele IX-XI din școli profesionale. Tabăra cuprinde o serie de activități practice, gândite să îi ajute pe elevi să fie mai bine pregătiți pentru piața muncii după încheierea studiilor. Des­pre această experiență, George își amintește: „În această tabără am participat și cu un alt coleg de liceu. S-a desfășurat la Brașov. Aveam activități în fiecare seară. Pe partea de mecanică am lucrat la un ate­lier unde au adus biciclete defecte pe care noi le-am refăcut în totalitate, le-am vopsit și acestea au fost donate unor copii ne­voiași. A fost o experiență foarte frumoasă. Și acum păstrez legătura cu unii dintre colegii participanți din țară la acea tabără. Aș recomanda astfel de tabere”.

Ca și planuri imediate, George se pregătește pentru facultate: „M-am gândit să dau ori la Poliție, ori la Armată… Mă mai gândesc încă. Mă duc să iau diploma și voi discuta și cu doamna directoare să văd unde crede și dânsa că mi se potrivește mai bine”. Hobbyul lui sunt însă  istoria și geo­grafia, motiv pentru care îi este și greu să se decidă către ce ­facul­tate să se orienteze. „Am optat pentru Facultatea de Istorie și geografie. Hobbyul meu este să învăț istoria și geografia. Dacă aud o informație de istorie, o rețin imediat”, măr­turisește George.

Liceul a fost fondat la 1 ia­nuarie 1982 cu denumirea de Școala Profesională Fo­restieră Vernești, pe lângă întreprinderile din cadrul Centralei de exploatare a lemnului, apar­ținând Întreprinderii Fores­tiere de exploatare și transport Nehoiu. În anul școlar 2012-2013, unitatea și-a schimbat denumirea în Li­ceul Tehnologic Vernești.

Dintotdeauna, dorința conducerii școlii și a cadrelor didactice de aici a fost de a oferi elevilor o educație de cali­tate, oportunități care să îi ajute să aibă un trai mai bun aici, acasă, în România. De aceea, în 2007, școala a fost reabilitată și modernizată prin programul Phare Tvet, construindu-se și dotându-se la standarde europene o clădire de ateliere și laboratoare pentru cali­ficările Mecanic auto, Tehnician transporturi și Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice. Cei care au condus această școală, au lăsat ceva în urma lor: o clădire modernă, clădiri reabilitate, proiecte cu impact, elevi angajați, elevi mulțumiți de parcursul lor școlar și profesional.
„Tot personalul școlii a înțeles că menirea școlii este să formeze oameni capabili să își creeze un viitor, așa cum o spune și viziunea școlii: <La Liceul Tehnologic Ver­neșți, munca te formează, școala te modelează>”, spune directorul adjunct, prof. Nicoleta Antonia Damian. În prezent, echipa care se află la conducerea Liceului Vernești este formată din prof. Lucica Croitoru (director) și prof. Nicoleta Antonia Damian (director adjunct).

Articole similare