Educație

FOTO | Ce metodă a găsit Școala „Titulescu” pentru reducerea abandonului și îmbunătățirea situației școlare

Pe o perioadă de trei ani școlari, respectiv 36 de luni, Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” va implementa un proiect care  să contribuie la reducerea abandonului școlar prin creșterea motivației pentru învățare și îmbunătățirea rezultatelor școlare. Este vorba despre  proiectul  „PNRAS –Implică-te! E șansa ta!’’, cod F-PNRAS-1-2022-2577, proiect finanțat prin Schema de Granturi Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, în cadrul Componentei C15 – Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR). Valoarea nerambursabilă a Contractului de Finanțare este de 140.000 euro, așa cum a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 3580.

Practic, până în luna septembrie a anului 2025, vor fi implementate activități din cadrul proiectului, cu un impact pozitiv asupra elevilor. „Ne așteptăm la o creștere a motivației pentru învățare, la o îmbunătățire a rezultatelor școlare curente și la o creștere a promovabilității examenului de evaluare națională. Diminuarea procentului elevilor cu medii scăzute la purtare, reducerea cazurilor de bullying și atitudinea pozitivă față de școală, sunt de asemenea, de așteptat, pe termen mediu și lung. Nu în ultimul rând, preconizăm o dezvoltare a abilităților sociale și de comunicare, precum si stimularea interesului față de activitățile culturale, artistice, sportive și de voluntariat”, spune directoarea Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”, Liliana Ivănel. De asemenea, se preconizează că proiectul va avea un impact pozitiv și asupra cadrelor didactice și auxiliar. „Așteptările noastre se leagă de îmbunătățirea competențelor pedagogice, digitale și socio-emoționale, precum și de lărgirea orizontului profesional prin dezvoltarea unor noi deprinderi”, precizează directoarea unității de învățământ buzoiene. Nu în ultimul rând, se ia în calcul și un impact pe care l-ar putea avea proiectul asupra părinților. „Impactul asupra părinților se va reflecta printr-o implicare mai accentuată a acestora în raport cu școala, cât și în relația emoțională cu proprii copii”, mai spune directoarea Liliana Ivănel.

Care sunt activitățile din proiect

Una dintre categoriile de activități sunt cele de combatere a violenței, prin programul „O mână de ajutor!’’. Scopul general al programului este de a reduce incidența și prevalența bullying-ului în rândul copiilor și tinerilor,  prin activități de intervenție pentru persoanele implicate în situații de bullying, cu strategii de gestionare la nivel individual și de grup/clasă/școală/familie.

„Ne propunem să reducem fenomenul de absenteism prin utilizarea unor tehnici  de învățare activă si incluzivă, în cadrul programului «Nu abandona, implică-te!». Astfel, vom desfășura ateliere pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale, inclusiv autonomie, perseverență, abilități sociale, comunicare și colaborare, stimularea lucrului în echipă pe bază de proiecte. Adăugăm si activitățile de formare autorizate (coaching) pentru cadrele didactice, având ca scop îmbunătățirea practicilor de predare pentru crearea un climat școlar favorabil”, precizează conducerea școlii.

Proiectul urmăreste și recuperarea decalajelor consistente de învăţare si preîntâmpinarea deciziei de abandon școlar a elevilor prin cursuri de remediere, pregătire, testare cunoștințe, consiliere și orientare școlară, activități cu părinții în cadrul programului „Împreună, pentru o nouă șansă”. „Vom realiza extinderea  programului de școală cu masă care să vizeze abordarea unor probleme comportamentale – de exemplu violența, discriminarea, bullying-ul – din perspectiva mai multor arte, precum literatura, pictura, muzica, filmul, teatru, prin programul «Terapia prin artă»”, mai spune directoarea școlii

Alte activități care vor avea loc sunt cele extra-curriculare „Recreere și activități complementare” și presupun vizite, excursii, tabere, activități cultural-artistice, ecologice, sportive, prin care, mai spune profesoara Liliana Ivănel, se urmărește „modelarea comunicării democratice, respectiv dezvoltarea strategiilor care promovează implicarea și participarea activă”.

Ce rezultate sunt așteptate

Rezultatele așteptate ale proiectului urmăresc dezvoltarea atitudinii pozitive față de sine și față de ceilalți, formarea capacității de muncă în echipă, dezvoltarea unui spirit tolerant și acceptarea diversității, dezvoltarea competenței de comunicare, formarea atitudinii civice și a capacității de argumentare.

„Așteptările noastre se extind și asupra cadrelor didactice din cadrul unității de învăţământ, aceștia având un rol decisiv în realizarea de coaching, de asumare a rolurilor de mediatori, de implementare a conceptului <scoală a elevilor> și de monitorizare a situației. Respectăm și asigurăm dreptul fiecărui elev la șanse egale de acces și de progres în educație, dar și de finalizare a studiilor. PNRAS sprijină dreptul elevilor la educație, pentru că sistemul trebuie să fie centrat pe cel care învață și să se adapteze la nevoile lui, astfel încât fiecare elev să își atingă maximum de potențial”, a concluzionat dorectoarea Liliana Ivănel.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker