duminică, 11 aprilie 2021

Fără card de sănătate pentru consultații la distanță până la 1 aprilie

Până la data de 31 martie se menține excepția de utilizare a cardului pentru validarea serviciilor medicale acordate la distanță, toate celelalte servicii medicale fiind însă validate cu cardul de sănătate. De asemenea, consultațiile me­dicale acordate în asistența medicală primară și în ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare, spun repre­zentanții Casei de Sănătate într-un comunicat. De asemenea,  consultațiile la medicul specialist din ambulatoriu se acordă fără a fi necesar biletul de trimitere.

„În urma consultațiilor acordate la distanță medicul de familie / medicul specialist va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv prescrip­țiile medicale; documentele sunt transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Medicii din spital pot eli­bera, dacă situația o impune, la externarea asiguratului, prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile”, se arată în același comunicat.

Pentru situațiile care necesită prezentarea de ­do­cumente Casei de Asigurări de Sănătate de către asigurat, cât și pentru transmiterea documentelor necesare asiguraților de la casele de ­asi­gurări de sănătate, se pot utiliza în continuare mijloace electronice de comunicare.

Casa Județeană pentru Asigurări de Sănătate informează că își mențin valabilitatea până la data de 31 martie următoarele documente, a căror valabilitate expiră până la această dată: biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare; biletele de trimitere pentru specialități paraclinice; recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehno­logii și dispozitive asistive, ce se depun / se transmit la casa de asigurări de sănătate; deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehno­logiilor și dispozitivelor asistive;  deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigației ­PET-CT.

În baza  unei Ordonanțe de Urgență aprobată la finalul anului trecut, prin care măsurile instituite în contextul pandemiei prin OUG 70/2020 au fost prelungite, „medicii de familie pot prescrie în continuare pentru pacienții cronici inclusiv medicamentele restricțio­nate din Lista de medicamente compensate și gratuite care se acordă în cadrul programelor na­ționale de sănătate, cu mențiunea că pentru medicamentele care se eliberează în baza unor protocoale ­terapeutice și a unor formulare specifice (medicamente notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)β în Lista de medicamente compensate și gratuite) este necesară evaluarea periodică a medicului de specialitate pentru a confirma sau modifica schema de tratament, la termenele prevăzute în protocoalele terapeutice sau în scrisorile medicale”, mai spun reprezentanții CJAS.

loading...
error: Content is protected !!