Educație

Elevi de la Liceul Agricol au învățat în Portugalia cum să gestioneze o pensiune agroturistică

În perioada 28 iunie-16 iulie 2021, 14 elevi ai Liceului Agricol „Dr. C. Angelescu” de la specializarea Tehnician în Agroturism au participat la un stagiu de pregătire practică în Barcelos, Portugalia, în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 VET „Competențe și abilități noi pentru reușita profesională”, acțiunea cheie Learning mobility of individuals – Mobility of learners and staff, 2020-1-RO01-KA102-078305. Echipa de proiect – formată din prof. dr. ec. Alina-Andreea Ștefănescu, coordonator de proiect, prof. dr. ing. Daniela Codreanu, responsabil monitorizare,  și prof. ing. Camelia Șerban, responsabil formare profesională – a asigurat implementarea cu succes a celui mai inovator proiect al Liceului Agricol „Dr. C. Angelescu”, ce a beneficiat de o finanțare europeană de 137.238 de euro.

Pe parcursul celor trei săptămâni de practică, elevii noștri și-au perfecționat deprinderile și abilitățile necesare organizării și planificării activităților specifice dintr-o pensiune agroturistică din altă țară. Elevii și-au însușit modul de aplicare a serviciilor turistice în funcție de cerințele clienților, au studiat promovarea produsului turistic în concordanță cu specificul local și au aplicat tehnologii moderne de cultivare a plantelor legumicole și floricole”, precizează prof. ing. Camelia Șerban, responsabil formare profesională.

Obiectivul principal al activității desfășurate în Portugalia a fost creșterea calității procesului de formare profesională inițială a elevilor aflați în anul II de studiu, în vederea gestionării corecte a șanselor de carieră și a facilitării integrării pe piața europeană a forței de muncă. De asemenea, proiectul a avut ca scop satisfacerea nevoilor participanților, printre care creșterea performanțelor școlare prin efectuarea unor stagii de pregătire practică atractive și calitative, dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză, dezvoltarea capacităților de înțelegere a unei alte culturi, inclusiv cultura muncii dar și o mai bună înțelegere a muncii în străinătate în perspectiva fenomenului migrației și a mobilității forței de muncă.

Pe parcursul efectuării stagiului de practică, cei 14 elevi au participat la activități inedite specifice calificării lor, care au contribuit la formarea competenţelor tehnice necesare la locul de muncă, facilitând astfel tranziţia de la şcoală la locul de muncă și formarea de valori şi atitudini care să le permită să se adapteze într-o societate aflată în plină evoluţie, să muncească şi să se dezvolte într-un mediu multicultural. Competențele dobândite au fost validate de organizația parteneră Mobility Friends prin eliberarea certificatului Europass mobility, a certificatului ECVET și a certificatului de participare la mobilitate.

Proiectele Erasmus+ permit profesorilor să  colaboreze mai strâns cu elevii implicați în activitățile de învățare, în multe cazuri, să redescopere bucuria de a învăța împreună cu elevii lor.  Un proiect european de acest gen are un impact deosebit de important în școală și în comunitate, oferindu-le elevilor un sentiment de satisfacție pentru realizările obținute și reprezintând un mod eficient și plăcut de a învăța și de a dezvolta competențele necesare succesului în școală, în carieră și în viața civică”, spune profesorul coordonator Alina-Andreea Ștefănescu .

 

Articole similare