Cultură

„Duminica lui Zaheu”, prima duminică pregătitoare a Postului Mare

Conștient sau în mod inconștient, atunci când vrem să fim căutați, de fapt noi căutăm să fim iubiți și avem speranța că este cineva care ține foarte mult la noi.

Astăzi, Zaheu vameșul a simțit că Dumnezeu îl iubește. Evanghelia povestește că Zaheu s-a simțit căutat de Dumnezeu și nu a mai avut nevoie de nimic. El  a fost dispus să renunțe la jumătate din averea lui, pe care a dat-o săracilor. Cine este cel căutat? Zaheu, vameșul, pentru că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său pe pământ, ca să îl caute pe om, pe cel păcătos.  Și e mare lucru să te simți iubit de Dumnezeu, cum s-a simțit Zaheu în Evanghelia de astăzi, care relatează evenimentul întâlnirii lui Zaheu cu Iisus astfel: „În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și, iată, un om bogat cu numele Zaheu, care era mai-mare peste vameși, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât degrabă și L-a primit, bucurându-se. Și, văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, I-a zis: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut”( Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu) Luca 19, 1-10).

Chemarea lui Iisus către Zaheu, când l-a văzut în pom, a fost pasul lui Iisus către Zaheu. A fost mâna lui Dumnezeu întinsă lui Zaheu. De aceea, una din învățăturile acestei Eveanghelii evidențiată de Biserică ar fi, aceea că trebuie să fim atenţi, precum Zaheu, la mâna pe care ne-o întinde Dumnezeu.

Începând din această duminică credincioșii pregătesc intrarea în Sfântul și Marele Post și călătoria către Sfânta Lumină a Învierii. De acee, începând cu această duminică  trebuie să deprindă patru lucrări mari: rugăciunea smerită, pocăința sinceră, milostenia generoasă și postirea sau înfrânarea.

Sfânta Evanghelie din „Duminica Vameşului”  de astăzi, ne arată că „treapta de bază a urcuşului duhovnicesc spre înviere este rugăciunea smerită”.

Duminica următoare, cea a  „Fiului Risipitor” ne arată că a doua treaptă sau condiţie a învierii sufletului din moartea pricinuită de păcat este „pocăinţa sinceră, adică hotărârea de a ne lepăda de un trecut păcătos şi apăsător pentru a începe o viaţă nouă trăită după voia lui Dumnezeu”.

Apoi,  vine „Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi”, care ne arată treapta a treia în acest periplu, şi anume „milostenia sau ajutorarea celor aflaţi în nevoi”.

După cele trei săptămâni pregătitoare, urmează „Duminica Izgonirii lui Adam din Rai”, izgonire cauzată de faptul că omul nu a postit, nu s-a înfrânat, dar și pentru că nu s-a pocăit şi nu a cerut iertare.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articole similare