Administrație

A doua etapă de cadastrare la Pârscov

La Pârscov se derulează cea de-a doua etapă a cadastrării gratuite, prin intermediul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023, obiectivul fiind înregistrarea sistematică imobiliară a tuturor proprietăților existente pe raza comunei; costurile totale fiind suportate prin intermediul fondurilor europene.

Prima parte a acestui amplu program de cadastrare a fost definitivată în luna ianuarie a anului 2021, cetățenii având la dispoziție un termen de 60 de zile pentru a verifica toate informațiile regăsite în cadrul documentelor tehnice cadastrale. Termenul a fost valabil și pentru înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații/cereri de rectificare formulate de proprietari/posesori, ce s-au depus doar la  Registrul Agricol din cadrul primăriei.

„Și, chiar dacă inițial se prefigura un preț total de 134 mii lei, costul primului proiect a fost mult mai redus (aproximativ 60 mii lei), în zone extinse din suprafețele ce urmau a fi cadastrate neputându-se identifica proprietarii (cea mai mare problemă fiind în localitatea Robești)”, transmite Primăria Pârscov.

În total, conform datelor regăsite în procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă, în prima etapă au fost cadastrate 1.157 de imobile, suprafața totală aferentă fiind de 597,902 ha (928 dintre aceste imobile fiind recepționate în vederea deschiderii cărților funciare). În cea de-a doua etapă, autoritățile și-au propus cadastrarea unui număr de 398 imobile în intravilan și 315 în extravilan.

Articole similare