Actualitate

Doi şefi ai Poliţiei Locale râmnicene, sancţionaţi că au hărţuit o angajată

Caz fără precedent în judeţul Buzău. O angajată a Poliţiei Locale Râmnicu Sărat a obţinut sancţio­narea directorului executiv, Emilian Burlacu, şi a şefului Serviciului Disciplină şi Siguranţă Rutieră al instituţiei, de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Cei doi au fost acuzaţi de hărţuire la locul de muncă, iar CNCD i-a sancţionat cu avertisment după ce petenta a prezentat dovezile în sprijinul acuzaţiilor ei.

În mare, în plângerea pe care a adresat-o CNCD, poliţista reclamă faptul că în fişa postului i-au fost adăugate în plus diverse atribuţiuni, pe linie de ordine publică, făcându-se şi presiuni pentru semnarea actului în cauză în forma ­res­pectivă. Mai mult, a susţinut aceasta, i-a fost obstrucţionată activitatea de control pe linie de disciplină în construcţii, atât de către directorul instituţiei, dar mai ales de către şeful Serviciului Siguranţă Rutieră. Conform plângerii, metodele de obstrucţionare au variat de la ,,Nu e nici o maşină disponibilă acum (…) Lasă că te duci mâine”, totul culminând cu ,,Nu te duci pe construcţii. Tot ce e de construcţii îmi spui mie”. Mai mult, era trasă la răspundere dacă efectua controale pe linia disciplinei în construcţii şi chiar era retrasă de pe teren în urma telefoanelor primite de conducerea Poliţiei Locale râmnicene.

„Prin aceste şicanări sistematice vis-a-vis de acti­vitatea pe care o desfăşoară în cadrul compartimentului, hărţuirea capătă o nuanţă politică, întrucât i-a fost reproşat faptul că <nu este orientată> atunci când efectuează controlul şi nu ţine cont de funcţia, prietenii sau activităţile pe care le desfăşoară cel verificat. În perioada 2019-2020, ani electorali, activitatea de control i-a fost aproape în totalitate obstrucţionată, mergând doar la reclamaţii, dovadă numărul foarte mic de procese-verbale în comparaţie cu anii precedenţi. O situaţie discriminatorie s-a petrecut şi în anul 2019 (…) când a participat la cursuri de formare profesio­nală (august 2019) şi nu a primit norma de hrană pentru perioada aferentă, deşi toţi colegii care au participat la astfel de cursuri, inclusiv contabila, au primit norma de hrană întreagă. La insistenţele sale şi doar la apariţia unui raport scris, a primit suma cuvenită abia în luna decembrie a anului 2019”, arată Consiliul Naţio­nal pentru Combaterea Discriminării în hotărârea ­res­pectivă.

Mai mult, poliţista „sus­ţine că a fost ameninţată, mai mult sau mai puţin direct/evident, în mai multe rânduri de către şeful Serviciului Siguranţă Rutieră: că va fi dată afară dacă va încerca să se adreseze unei instituţii abilitate, că i se va diminua salariul prin transformarea posturilor în posturi cu studii medii (…), că va instiga colegii împotriva sa dând publicităţii raportul prin care îşi exprimă punctul de vedere, că e posibil să recurgă la violenţă fizică, că e posibil să nu mai fie aptă medical”, după cum se arată în documentul citat.

În fine, se mai arată în hotărârea Consiliului Naţio­nal pentru Combaterea Discriminării, „toate aceste situaţii au creat o depreciere a condiţiilor de muncă şi totodată o depreciere a sănătăţii mentale şi deteriorarea gravă a relaţiei mamă-fiică, petenta ajungând acasă după o zi de muncă fără a mai fi atentă la nevoile fiicei ei (elevă în clasa a Xl-a) şi având un comportament rece, ceea ce o afectează emoţional prin lipsa de comunicare, fiind o familie monoparentală. Simţindu-se discriminată şi hărţuită petenta nu reuşeşte să se odihnească sau să fie productivă şi după programul de muncă, are o stare depresivă vizibilă”.

Şefii reclamaţi contestă competenţa CNCD

În ceea ce îi priveşte pe reclamaţi, aceştia au sus­ţinut că aspectele sesizate de poliţistă nu ar fi de competenţa Consiliului Naţio­nal pentru Combaterea Discriminării. Mai mult, cei doi au invocat faptul că „stabilirea unor sarcini de serviciu de către şeful ierarhic superior în scopul atingerii obiectivelor şi indicatorilor instituţiei nu poate fi considerată o formă de discriminare sau hăr­ţuire, atât timp cât acestea sunt în concordanţă cu atribuţiile legale ale Poliţiei Locale (…) Mai mult decât atât (…) poliţistul local este obligat <să respecte şi sa aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici> şi <să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război>”. De asemenea, şeful Serviciului Disciplină şi Siguranţă Rutieră a invocat faptul că între el şi poliţista reclamantă nu există o relaţie de subordonare directă, fapt care ar exclude din start posibilitatea unui comportament discriminatoriu din partea sa.

Ce argumente a invocat CNCD

„Faptul că nu există raport de subordonare între petentă şi reclamat nu exclude un potenţial tratament discriminatoriu, acesta putând interveni între persoane aflate în orice relaţie de muncă, în calitate de colegi, colaboratori etc. sau persoane între care nu ­există niciun fel de raport juridic sau relaţie socială. Pe fondul cauzei, Colegiul director reţine că petenta reclamă că este hărţuită la locul de muncă, impunându-i-se un program de lucru extenuant şi fiind obstrucţionată în desfăşurarea controalelor pe linie de construcţii. Potrivit art. 2 alin. (5) din O.G nr.137/2000, <Constituie hărţuire şi se sancţionează contravenţional orice comportament pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv>. Petenta a depus la dosar probe audio din care rezultă că anumite dialoguri purtate cu reclamatul prezintă elemente de intimidare. Astfel, reclamatul a afirmat, cu privire la activitatea petentei de control în construcţii, că primarul este supărat pentru amenzile date de petentă în zona Barasca, deoa­rece îi supără alegă­torii (<cineva a zgândărit treaba cu gardurile>). De asemenea, într-o altă înre­gistrare, reclamatul afirmă că <dacă vine vreo entitate în control în urma reclamaţiilor făcute de petentă şi alţi colegi, mai faceţi reclamaţii după uşi>”, arată Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării în motivarea deciziei de a-i sancţiona cu avertisment pe directorul executiv al Poliţiei Locale Rm. Sărat, Emilian Burlacu, şi pe şeful Serviciului Disciplină şi Siguranţă Rutieră al instituţiei.

„Colegiul director apreciază că s-a realizat şi o îngrădire a dreptului la muncă al petentei, întrucât i-a fost diminuată atribuţia principală de serviciu, aceea de control în domeniul construcţiilor, pri­mind alte atribuţii, concomitent cu schimbarea frec­ventă a regimului de lucru (în luna ianuarie 2021 planificarea a fost schimbată brusc la ­mij­locul lunii, astfel încât orice planuri şi programări pe care le-a făcut la începutul lunii au fost date peste cap). Având în vedere că petentei i-a fost reproşat faptul că <nu este orientată> atunci când efec­tuează controlul şi nu ţine cont de funcţia, prietenii sau activităţile pe care le desfăşoară cel verificat şi că, în perioada 2019-2020, ani electorali, activitatea de control i-a fost aproape în totalitate obstrucţionată, mergând doar la reclamaţii, dovadă numă­rul foarte mic de procese-verbale în comparaţie cu anii precedenţi, criteriul de discriminare poate fi considerat cel politic”, se mai arată în decizia CNCD, care, de asemenea, recomandă celor doi să evite „în adresare formulări susceptibile să genereze un cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv”.

Vezi pe AICI hotărârea integrală

Articole similare