vineri, 16 aprilie 2021

De ce se blochează la Tribunal procesele de insolvență

Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, a fost anul trecut cea mai aglomerată secție a Tribunalului Buzău, în pofida ­res­trângerii de activitate a instanțelor, cauzată de starea de urgență, apoi de alertă, determinată de răspândirea SARS CoV2, fiind înregistrate 5.137 cauze.

În anul 2020, s-au înregistrat pe rolul Secției a II-a 2.738 cauze noi, la care s-a adăugat stocul de 2.399 dosare din anul anterior, volumul de activitate fiind totuși în scădere față de anul 2019 cu un număr de 276 dosare, ceea ce reprezintă un procent de 5,10%. Pe stadii procesuale, cauzele existente pe rol au vizat un număr de 1.641 fonduri civile, respectiv litigii cu profesioniști 450, cauze de contencios administrativ și fiscal 1.191, dosare de insolvență 807, ca instanță de apel 2.673 apeluri, iar ca instanță de recurs, 16 cauze. În materia procedurilor de insolvență, Secția a II-a Civilă a pronunțat și 71 sentințe intermediare prin care s-au soluționat diferite cereri de competența judecătorului sindic.

Dintre cauzele vechi, 450 au fost mai vechi de 1 an și 6 luni, valoarea indicatorului fiind de 17,3, ceea ce a atras ­ca­lificativul de „ineficient”. ,,Verificând pe materii, se constată că acest calificativ <ineficient> la indicatorul <vechime dosare în stoc> a fost determinat de situația cauzelor de insolvență și cauze de fond de Contencios Administrativ și Fiscal. Astfel, la finele anului 2020 au rămas în stoc un număr de 473 cauze de insolvență, din care un număr de 237 dosare sunt mai vechi de 1 an și 6 luni, valoarea indicatorului fiind 50,1%, iar cauze de Contencios Admi­nistrativ și Fiscal au rămas în stoc 518, din care 75 cauze mai vechi de 1 an și 6 luni, valoarea indicatorului fiind de 12,8%”, se arată în bilanțul anual al instanței.

Din analiza efectuată la nivelul Secției a II-a Civile de Contencios Administrativ și Fiscal a rezultat că, în materia falimentului, calificativul „ineficient” este determinat, printre altele, de specificul procedurii insolvenței. S-a constatat, de asemenea, împrejurarea că ulterior des­chiderii procedurii crește complexitatea cauzelor urmare a majorării numărului de părți, a creării de volume suplimentare, a multitudinii și diversității cererilor specifice procedurii. ,,Toate aceste împrejurări nu sunt întotdeauna fidel relevate în aplicația Statis, chiar dacă sunt corect completate câmpurile în aplicația Ecris. Dincolo de cauzele obiective, sunt numeroase cazurile în care procedura trenează datorită mo­dului de administrare a acesteia de către practicienii în insolvență, mod care, de multe ori, nu este cenzurat cu suficientă rigoare de către jude­cătorii sindici, aceștia având posibilitatea amendării sau înlocuirii din oficiu a practicienilor în insolvență care nu își îndeplinesc atribuțiile stabilite de lege sau de instanță”, se precizează în raportul conducerii Tribunalului Buzău pentru activitatea din 2020.

Din totalul dosarelor intrate în anul 2020, 960 dosare au fost înregistrate în fond, în faliment 282 dosare, iar în apel 1.483 dosare.

loading...