Economic

De ce ai nevoie de mijloace fixe pentru afacerea ta

În contabilitatea oricărei entități juridice se regăsesc diferite produse ce pot fi incluse în categoria mijloacelor fixe. Considerate imobilizări corporale care generează beneficii economice viitoare, acestea sunt bunuri cu o valoare mai mare de 2.500 de lei și o durată de funcționare ce depășește un an. Totuși, nu te gândi că orice obiect pe care îl utilizezi mai bine de 12 luni poate fi trecut ca mijloc fix, fiindcă există un nomenclator reglementat legal în baza căruia sunt stabilite duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. Ce înseamnă acest lucru? Durata de utilizare a unui bun se referă la perioada în care se poate recupera cheltuiala cu acesta din punct de vedere fiscal și poate fi mai mică decât durata sa fizică de viață. Chiar și în astfel de condiții, orice afacere are nevoie de mijloace fixe pentru a funcționa în mod corespunzător.

Ce reprezintă mijloacele fixe?

Mijloacele fixe sunt imobilizări corporale deținute de o firmă pentru o perioadă ce depășește un an. Acestea sunt utilizate în producția de bunuri, prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților ori ca să fie utilizate în scop administrativ. În categoria mijloacelor fixe sunt incluse bunurile a căror valoare de intrare este egală sau mai mare de 2.500 de lei, plafon stabilit prin lege. Imobilizările corporale se amortizează, excepție făcând doar acele mijloace fixe care nu își pierd valoarea în timp în urma utilizării, ca de exemplu terenurile, locuințele de protocol sau operele de artă.

De regulă, societățile achiziționează bunuri din categoria mijloacelor fixe pentru a le utiliza mai mult de 12 luni și ca să obțină avantaje economice pe toată durata, normală sau normată, de folosire a acestora. Amortizarea contabilă a imobilizărilor corporale este cea înregistrată pe balanță, dar, din punct de vedere fiscal, există plafonul de 2.500 de lei și un catalog al mijloacelor fixe care obligă firmele să amortizeze bunurile pe o durată stabilită prin lege.

Ce bunuri intră în categoria mijloacelor fixe?

O entitate juridică poate înregistra în contabilitate, ca mijloace fixe, bunuri precum terenuri, inclusiv investițiile pentru amenajarea acestora, construcțiile, instalațiile tehnice, mijloacele de transport, animalele și plantațiile. De asemenea, sunt considerate imobilizări corporale și mobilierul, aparatura birotică, echipamentele de protecție a valorii umane și materiale, dar și alte active corporale ca avansurile sau imobilizările corporale în curs de execuție.

Evidența mijloacelor fixe se ține cu ajutorul registrului numerelor de inventar, fișei mijlocului fix și bonului de mișcare a mijloacelor fixe. Pentru casare, se utilizează procesul verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe.

De ce sunt importante mijloacele fixe?

De foarte multe ori, mijloacele fixe sunt confundate cu obiectele de inventar. Totuși, spre deosebire de acestea, care reflectă o cheltuială totală, imediată, în contabilitate, mijloacele fixe se amortizează. Marele avantaj al imobilizărilor corporale este acela că, în momentul achiziției, acestea se pun în conturi dedicate imobilizărilor, iar cheltuiala se va reflecta treptat în contabilitate. Mijloacele fixe nu afectează decât parțial profitul societății și nu conduc la o creștere bruscă a cheltuielilor. Drept urmare, este perfect normal ca în fiecare exercițiu financiar să fie inclus și un cost echivalent cu avantajele obținute ca urmare a utilizării bunurilor.

Amortizarea oferă șansa recuperării treptate a cheltuielilor făcute cu mijlocul fix, pe toată durata de utilizare a acestuia. La nivel contabil, un bun din categoria imobilizărilor corporale ar trebui amortizat pe durata estimată de viață, respectiv perioada în care un activ este prevăzut a fi folosit de către o firmă. Din punct de vedere fiscal, mijlocul fix are o durată de viață, potrivit încadrării într-o anumită categorie, sub forma unei plaje de ani, din care societatea poate alege perioada amortizării în funcție de specificul bunului. Deși, în teorie, există trei feluri de amortizare – accelerată, degresivă și liniară, în practică se folosește cel mai des al treilea tip de amortizare întrucât este reglementată legal distincția între amortizarea fiscală și cea contabilă. Amortizarea liniară sau constantă presupune repartizarea uniformă a cheltuielilor, adică valoarea mijlocului fix se împarte la durata normală de funcționare. Aceasta este considerată cea mai apropiată depreciere reală a imobilizărilor corporale și cea mai justificată economic.

 

Mijloacele fixe sunt importante pentru o afacere pentru că nu creează un excedent de cheltuieli pe termen scurt, care să lezeze interesul asociaților. În plus, costurile acestora pot fi recuperate în timp, firma poate avea un profit mai mare, iar baza de impozitare poate fi micșorată.

 

Articole similare