Administrație

Dacă te grăbeşti să iei ,,sporul COVID’’, Justiţia te ajută

Sporul pentru comba- terea pandemiei îi învrăj­beşte pe bugetari. Pentru că nu şi-au primit stimulentul de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, pentru cele două luni din starea de urgenţă, cinci funcţionari de la Biroul de Asistenţă Socială al Primăriei oraşului Pogoanele au dat în judecată instituţia şi au câştigat. Decizia Tribunalului Buzău poate fi atacată, însă, până joi, dar Primăria Pogoa­nele nu a depus recurs.

Cei cinci angajaţi – şeful de birou şi patru referenţi – au   deschis acţiunea în instanţă în luna ianuarie a acestui an, după ce au aşteptat mai multe luni să li se achite sporul. Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul instanţei pe 4 ianuarie 2021, func­ţionarii au solicitat obliga­rea Unităţii Administrativ Teritoriale Pogoanele la plata sumei de 5.000 lei brut pentru fiecare dintre ei, reprezentând sti- mulentul de risc acordat conform Legii nr. 82/2020 privind aprobarea O. U. G. nr. 43/2020, cât şi a cheltuielilor de judecată.

Aceştia au susţinut că, în perioada stării de urgenţă, ei au desfăşurat activităţile prevăzute de Legea nr. 82/2020, respectiv pentru sprijinirea şi îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu diz­abilităţi şi a altor gru­puri vulnerabile, precum şi identificarea persoanelor carantinate şi izolate la domiciliu, verificarea acestora împreună cu Poliţia Locală, şi distribuirea unor pachete cu a-   limente către aceştia, conform Dispoziţiei Primarului. În acest sens, prin intermediul aplicaţiei Whatsapp, a fost creat un grup de lucru format din membrii Biroului de Asistenţă Socială, re­prezentanţi ai Poliţiei ora­şului Pogoanele, medicii de ­fa­milie, reprezentanţi din cadrul Protecţiei Civile şi directorii unităţilor şcolare.

Ulterior, pe 23 iunie 2020, au înaintat către primarul oraşului Pogoanele un refe- rat prin care şi-au cerut drepturile, acesta fiind aprobat, iar ,,în data de 16.07.2020 a fost emisă Dispoziţia Primarului nr. 342, prin care, la art. 1, s-a dispus plata acestor sume, şi a fost înaintată către Instituţia Prefectului, iar la art. 2 s-a menţionat că plata sti- mulentului se va efectua după primirea de sume de la bugetul de stat, deşi textul de lege prevede că sporul se acordă din fondul de salarii, iar ulterior se vor identifica şi alte surse de finanţare sau din fonduri europene”.

În luna noiembrie 2020, în urma discuţiilor purtate între ei, preşedintele sindicatului unde sunt afiliaţi şi primar,    s-a hotărât plata acestor drepturi în luna decembrie 2020, printr-un referat luându-se angajamentul că, în cazul în care se va constata, de către un organ de control, nelegalitatea acestui spor, să  se restituie sumele către bugetul local. Însă, pe 21 decembrie au fost anunţaţi verbal că nu vor primi sporul.

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Pogoa­nele a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată şi neîntemeiată, arătând că acordarea drepturilor se va efectua după primirea sumelor de bani respective de la bugetul de stat, din cauza că, la întocmirea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli local de la la începutul anului, nu s-au cuprins sume cu această destinaţie, întrucât nu se putea face o previ­ziune în acest sens.

În plus, s-a solicitat un punct de vedere Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, care, la sfârşitul lunii decembrie a anului trecut, a comunicat că ,,Legea nr. 82/2020 nu prevede elaborarea de nor­me, instrucţiuni sau proceduri din partea ministerului pentru personalul din sistemul public, O.U.G. nr. 43/ 2020 conţinând reglementări echivoce cu privire la categoriile de personal şi la sursele de finanţare, fiind necesară clarificarea acestor aspecte pe cale legislativă.

Acelaşi minister, prin adresă comunicată altor primării, a recomandat prudenţă, deoarece va trebui să se identifice sursele de finanţare şi aspectele referitoare la beneficiarii acestui drept, întrucât prevederile O.U.G. nr. 43/ 2020, în forma actuală, sunt mult prea ge- nerale şi lasă loc de interpretare”.

Pe fondul caracterului neclar al art. 7 din O.U.G. nr. 43/ 2020 şi faţă de punctele de vedere ale Ministerului Mun­cii şi Protecţiei Sociale, Pri­măria Pogoanele a conside- rat acţiunea reclamanţilor ca nefondată şi neîntemeiată.

Instanţa a apreciat însă că, referitor la punctul de vedere al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale,  acesta nu se pliază pe situaţia reclamanţilor din cauza de faţă, reglementarea nefiind echivocă în ceea ce îi priveşte.

,,De asemenea, inclusiv sursele de finanţare sunt clar reglementate, respectiv fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat sau din fonduri europene, neimpunându-se clarificarea acestor aspecte pe cale legislativă.

Nu în ultimul rând, ­legea nu prevede elaborarea de norme, instrucţiuni sau proceduri, de care ar depinde e- xecutarea efectivă a obligaţiei de plată a stimulentului de risc, drept pentru care nu se poate proroga achitarea acestui drept până la adoptarea unor astfel de acte normative”, precizează instanţa.

Ca urmare, cererea func­ţionarilor Primăriei Pogoa­nele a fost admisă, obligând instituţia la plata, către fiecare dintre reclamanţi, a sumei de câte 5.000 lei brut, cu titlu de stimulent de risc, prevăzut de art. 7 alin. 5 din O.U.G. nr. 43/ 2020.

Articole similare

error: Continut protejat!!