Administrație

Cum va continua Consiliul Județean proiectele de infrastructură în așteptarea bugetului pe 2021

Lipsa bugetului gene­ral obligă autoritățile locale să găsească soluții astfel încât să poată funcționa până când va fi definitivat și votat bugetul pe anul în curs. Spre exemplu, Consiliul Județean Buzău va lua în discuție, în ședința ordinară de joi, un proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al jude­țului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020.

Conform legii privind finanțele publice locale, excedentul anual al bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar 2020 pe cele două secțiuni se poate utiliza ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului propriu al județului în anul 2021 și pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Excedentul anual al bugetului propriu al jude­țului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 este în sumă de 55.406.556,60 lei. Din această sumă, 406.556,60 lei sunt repartizați pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a secțiunii de funcționare și 55.000.000 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă a secțiunii de dezvoltare a bugetului local.

Din cele 55.000.000 lei, către amenajarea terenului și a amfiteatrului la fostul Spital Brătianu de pe Bulevardul Bălcescu merg 500.000 lei, iar 3.200.000 lei pentru restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în ­ve­derea înființării Centrului Muzeal ,,IC BRĂTIANU”, pentru reabilitare a Casei Presei, din strada Chiristigii, nr. 3, vor fi alocați 845.000 lei, construirea împrejmuirii imobilului Pepinierei Verneș­ti va beneficia de 480.000 lei, pentru demolarea clădirii Bistriței, nr. 45, unde își are sediul Centrul Militar Județean Buzău, sunt alocați 200.000 lei, la care se adaugă 135.000 lei pentru o construcție modulară tip container cu aceeași funcțiune. Proiectul privind eficientizarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Buzău va beneficia de suma 1.324.500 lei, cel privind construirea sălii multifuncționale cu gradene și funcțiuni conexe pentru persoanele cu dizabilități de pe Str. Horticolei va primi 750.000 lei, reabilitarea structurală și funcțio­nală a Spitalului Județean de Urgență Buzău, etapa I, ­Mo­dernizare și extindere bloc operator va beneficia de 500.000 lei, eficientizarea energetică a clădirii Dermato-Venerice – 712.000 lei, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe a Spitalului Județean de Urgență – 699.000 lei, dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău – 214.000 lei, pentru funcționarea Spitalului Județean de Urgență Buzău – 1.000.000 lei, pentru consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „V. Voiculescu” – 370.000 lei, pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău în perioada 2014-2020  – 191.000 lei, înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Smee­ni- satele aparținătoare Albești, Bălaia, Călțuna, Moisica, Smeeni, Udați- Lucieni și Udați – Mânzu și Gherăseni-satele apărțină­toare – Gherăseni și Sudiți, Județul Buzău – 485.000 lei, pentru programul de dezvoltare regională ,,Construire bloc locuințe de serviciu-municipiul Buzău, Bd. Gării, nr. 8” – 250.000 lei.

De asemenea, pentru modernizarea DJ 220, km 87+400-93+700, Valea Salciei-Sărulești sunt prevăzuți 35.000 lei, pentru reabi­litare drum județean DJ 203L, km 29+400-50+000, Cozieni-Bozioru-Brăiești – 250.000 lei, pentru conti­nuarea lucrărilor de refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Pașii – 378.000 lei, modernizare DJ204C, km 60+000-84+500 lim. Jud. Vrancea-Bisoca-Sărulești-Vintilă Vodă – 450.000 lei, consolidare DJ 103 P, tronson Km 25+350, sat Valea Nehoiului, oraș Nehoiu – 572.000 lei, pentru reabilitare DJ 102C, Buda Crăciunești, km 33+832-45+209, lim. județ Prahova-Buda Crăciunești -Scărișoara-Bărăști (DN 10) – 9.641.400 lei, modernizare DJ 220, km 70+000-78+500, Buda-Valea Salciei – 4.050.000 lei, pentru ­mo­dernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă-Plaiul Nucului – 1.177.000 lei, modernizare DJ 203K, km 38+000-75+000, Mără­cineni – Podu Muncii – 5.914.500 lei, modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul ­li­mită județ Brăila-Robeasca-Vadu Pașii (E85) – 2.070.500 lei,  refacere pod pe DJ 103P la km 4+350 – 3.998.500 lei,  refacere pod pe DJ 103P la km 5+000 – 2.960.000 lei, refacere pod pe DJ 103P la km 5+500 la Chiojdu – 2.321.500 lei și refacere pod pe DJ 102F la km 24+500, la Chiliile – 2.457.000 lei.

Articole similare

error: Continut protejat!!