Actualitate

Cum pune în pericol primarul de la Calvini un proiect cu finanțare europeană de aproape 300 milioane euro

Județul Buzău riscă să piar­dă din cauza comunei Calvini o finanțare de aproape 300 ­mi­lioane euro pentru un proiect de extindere a rețelei de apă, prin înființare de stații de captare și stații de epurare, depus de Compania de Apă și aflat în proces de validare la Uniunea Europeană. Administrația locală din Calvini refuză să includă pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local un proiect de hotărâre ce vizează validarea dispozițiilor fostului primar Neculai Curelea de predare a rețelei de apă a comunei către Compania de Apă, precum și trecerea terenurilor necesare investițiilor (front de captare și gospodărie de apă) din domeniul privat în domeniul public al UAT Calvini. Nefiind puse la dispoziția proiectului, continuarea demersurilor pentru obținerea finanțării este în pericol.

În plus, noul primar li­be­ral Valeriu Bîtu vrea să retragă comuna din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, nemul­țimit fiind de întârzierea proiectului, iar pentru asta ar fi strâns 1.200 de semnături de la localnici pentru a prelua serviciul de furnizare a apei de la Compania de Apă.

,,Refuzul UAT Calvini de a valida Dispozițiile de primar emise în perioada cât Consiliul Local Calvini a fost dizolvat, precum și refuzul de a pune la dispoziția Proiectului a tere­nurilor necesare, pun în pericol întreaga finanțare POIM”, precizează reprezentanții Companiei de Apă într-un raport transmis către Consiliul Jude­țean Buzău despre stadiul derulării proiectului pe Programul Operațional Infrastructutură Mare. Potrivit informării care se va afla pe masa consilierilor județeni în ședința ordinară din 25 martie, contractul de lucrări ce vizează investiția de la Calvini – „Execuție și reabilitare foraje în localitățile Calvini și lzvoru Dulce, execuție și reabilitare stații de cap­tare/tratare apă potabilă/gospodării de apă în localitățile Calvini, Cislău, Buda-Crăciu­nești, Mânzălești, Chiojdu, Măgura, Sărata Monteoru și reabilitare rezervoare Sărata Monteoru și Nehoiu” – a fost lansat la licitație în data de 2 octombrie 2020. Contractul are o valoare estimată de 75.437.052 lei, fără TVA, iar durata de ­execuție este de 33 de luni. Populația beneficiară a acestor investiții este de 33.932 de locuitori din 14 unități admi­nistrativ-teritoriale: Nehoiu, Chiojdu, Pătârlagele, Calvini, Cislău, Viperești, Măgura, Lopătari, Mânzălești, Vintilă Vodă, Sărulești, Beceni, Cernă­tești și Merei.

Până la data limită de depunere a ofertelor, 16 decembrie 2020, nu s-a prezentat niciun ofertant, această licitație fiind anulată, iar documentația de atri­buire în vederea relansării în procedură de achiziție publică este în curs de revizuire Conducerea Companiei de Apă explică de ce s-a blocat licitația: ,,Unul dintre motivele pentru care nu a fost depusă oferta în cadrul acestei proceduri se pare că este și faptul că terenurile necesare investițiilor (front de captare și gospodărie de apă) nu sunt în domeniul public al UAT Calvini și nu au fost puse la dispoziția Proiectului. Deși Compania de Apă a efectuat demersuri atât la Primăria Calvini, Consiliul Local Calvini, ADI <Buzău 2008> și Ministerul Fondurilor Europene, solicitând sprijin pentru a nu se afecta <Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, în perioada 2014-2020>, până în prezent nu a fost soluționată acestă problemă”.

Potrivit documentației teh­nico-economice Studiu de ­fe­zabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, în perioada 2014-2020“, precum și indicatorilor tehnico-economici, inclusiv indicatori aferenți investiției, în satul Bîscenii de Sus ar urma să fie realizate 13 foraje noi, să se extindă conducta de aduc­țiune în Calvini pe 9.696 m, să se contruiască un rezervor de înmagazinare nou și o stație de clorinare nouă. Cele 13 foraje ar urma să asigure necesarul de apă potabilă inclusiv pentru comuna Cislău și comuna Viperești, precum și orașul Pătârlagele.

Întârzierea predării amplasamentelor către Compania de Apă pune însă în pericol întregul proiect. În timp ce Valeriu Bîtu contestă legalitatea dispoziției de primar prin care rețeaua de apă din Calvini a fost predată de Nicolae Curelea către Compania de Apă, gurile rele vorbesc despre anumite interese personale despre care vom detalia în articole viitoare. Între timp, consilierii locali USR și PSD au reușit să blocheze inițiativa primarului care vrea să preia rețeaua prin referendum local.

În cei 12 ani în care Valeriu Bîtu a fost primar la Calvini, sumele investite în sistemul de alimentare cu apă au fost enorme, însă nu s-au făcut decât lucrări de reparații. Se vorbește despre 1 milion de lei, în mare parte folosiți pentru achiziția de furtun pentru înlocuirea unei părți din rețea, dar și pentru forarea unui puț în satul Vereș, care din 2012, după ce Bîtu nu a mai ieșit primar, nu mai alimentează rețeaua. La fel s-a întâmplat și în satul Olari. Acum, primarul Bîtu are chef de treabă și nu mai are răbdare să aștepte învestițiile.

Comuna Calvini a intrat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” în 2012 și a predat sistemul de frunizare a apei către Compania de Apă în 2017, un sistem ­des­pre care reprezentanții acestei instituții spun că este necores­punzător și neconform, iar din resursele financiare ale CAB imposibil de refăcut și modernizat, fapt pentru care a fost inclus rapid în imensul proiect finanțat prin POIM de către Uniunea Europeană și care se află în perioada de analiză și ­va­lidare prin experți Jaspers ai UE.

Prin retragerea din ADI ,,Buzău 2008” și renunțarea la investițiile ce vor fi realizate prin ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020”, comuna Calvini ar putea suporta toate costurile aferente investiției zonale. Unitatea administrativ-teritorială se poate retrage din ADI doar cu acordul majorității celorlalte unități administrativ-te­ritoriale membre, exprimat prin decizii ale consiliilor locale, precum și după plata despăgubirilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Articole similare

error: Continut protejat!!