ActualitateEducație

Cum poți să ajungi licean în colegiile militare

A început recrutarea candidațiilor pentru colegiile naționale militare. Pentru anul de învăţământ 2024 – 2025, Ministerul Apărării Naţionale  vine cu o ofertă educaţională generoasă pentru tinerii (băieţi şi fete) din clasele a VIII-a,  din municipiul şi judeţul Buzău, care doresc să urmeze învăţământul liceal militar. Este vorba despre o ofertă de 816 locuri în cinci colegii naţionale militare, respectiv Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza, judeţul Prahova, Colegiul Naţional Militar „Ştefan Cel Mare” Cîmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava,. Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba-Iulia, judeţul Alba, Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova, judeţul Dolj și Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța, județul Constanța.

Elevii claselor a VIII-a care doresc să candideze pentru un loc în cele cinci colegii naţionale militare, care au vârsta de cel mult 16 ani împliniţi în anul 2024, se pot înscrie atât online, la adresa de Internet www.recrutaremapn.ro, cât și fizic la sediul Biroului informare – recrutare Buzău, cu sediul în bulevardul Unirii nr. 140. Înscrierea se va face de către candidat însoțit de unul dintre părinți (sau tutore legal).

Cum se face înscrierea pentru admiterea în colegiile naţionale militare

Înscrierea pentru admiterea la colegiile naţionale militare se face cu parcurgerea mai multor etape. Prima etapă o reprezintă „ÎNSCRIEREA”. Aceasta are loc în  perioada 22-ianuarie ÷ 22-martie-2024.

A doua etapă o constituie  „PROBELE DE SELECŢIE”, care au loc în perioada  05-februarie –  05-aprilie-2024 Probele de selecție se susţin la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza (C.Z.S.O.), jud. Prahova. Acestea sunt eliminatorii şi constau în:  proba sportivă alcătuită dintr-o probă de rezistenţă pe distanţa de 1000 m şi parcurgerea unui traseu utilitar-aplicativ, testare psihologică, interviu de evaluare. Cei care sunt admiși în urma acestor probe trec în etapa a treia, care constă în „VIZITA MEDICALĂ”. Perioada de efectuare a examinării medicale a candidaților 19-februarie – 19-aprilie-2024. Examinarea medicală va fi efectuată la Centrul Militar de Sănătate Buzău. Cei care sunt declarați apt medical vor trece în etapa a patra, respectiv la „CONSTITUIREA DOSARULUI DE CANDIDAT”, care se face  la sediul Biroului informare-recrutare, situat în Buzău, B-dul Unirii nr. 140 (Clădirea Comenduirii Garnizoanei Buzău), lângă Biblioteca Judeţeană, telefon 0238/720. 620. Termenul final de întocmire a dosarelor de candidat este data de  30-aprilie-2024.

„ADMITEREA” reprezintă ultimul pas către liceele militare.  Admiterea în colegiile naționale militare se desfășoară în două etape. Prima etapă constă în susținerea unei probe de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică, iar în cea de-a doua etapă se va face ierarhizarea și repartizarea candidaților în colegiile naționale militare. Structura probei de verificare conține 30 de itemi, dintre care 10 pentru Limba și literatura română, 10 pentru Geometrie și 10 pentru Algebră. Media finală de admitere se calculează astfel: „MFA=0,2xMA+0,8xNP unde: MFA = media finală de admitere; MA = media de admitere calculată potrivit formulei stabilite în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației nr. 6154/2023 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2024 – 2025; NP = nota la proba de verificare”, transmit organizatorii. Potenţialii candidaţi pot obţine detalii complete cu privire la criteriile de recrutare, întocmirea dosarului de candidat, probele de selecţie şi admitere, instituţiile militare şi viaţa în mediul militar telefonic la telefon 0238.720.620 sau la sediul Biroului informare-recrutare.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker