marți, 02 iunie 2020

Cum au reușit funcționarii Primăriei Vâlcelele să-i scoată din sărite pe judecătorii de la Rm. Sărat

Funcționarii Primăriei Vâlcelele se chinuie de două luni să identifice componența Comisiei Locale de Fond Funciar, începând din 2002 și până în 2017, perioadă în care te­renurile comunei au fost împărțite ,,cu dedicație” și ,,alandala”, fără să se țină cont de lege, în timp ce instanțele de judecată și Comisia Județeană de Fond Funciar au fost induse în eroare arătând că nu există fizic suprafețe pentru reconstituirea dreptului de proprietate. Lista trebuia transmisă încă din 5 martie Judecătoriei Rm. Sărat, acolo unde se judecă exact contestația Instituției Prefectului la soluția Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Sărat de neurmărire /netrimitere în judecată, dispusă în luna octombrie 2018, a reprezentanților Comisiei Locale Vâlcelele și a altor persoane pe care reprezentanții Prefecturii îi consideră vinovați de ,,șmecheriile” cu pământ.

Lista nu a ajuns la dosar nici până la termenul din 23 aprilie, motiv pentru care instanța a decis acordarea unui termen mai lung, poate astfel documentul va fi întocmit. Noul termen este 11 iunie, iar dacă nici până atunci lista nu ajunge pe masa judecătorului, Primăria Vâlcelele riscă să fie amendată.

Este mai mult decât evident că, la Primăria Vâlcelele, Comisia Locală de Fond Funciar a funcționat 15 ani după propriile legi, dovadă că luna trecută au cerut Prefecturii să li se comunice exact ceea ce ar fi trebuit să ajungă la instanță. Astfel, Prefectura este pusă să scoată castanele din foc pentru cei din cauza cărora se judecă cu procurorii.

Reprezentanții Prefecturii îi consideră responsabili pe membrii Comisiei locale de Fond Funciar Vâlcelele de crearea unui prejudiciu de aproape 3 miliarde lei vechi pentru refuzul punerii în aplicare a unei hotărâri ju­decătorești pentru reconstituirea deptului de proprietate pentru o suprafață de 40 hectare teren, cazul fiind mediatizat ca “Marius Paraschiva”.

Magistratul de caz a decis ca toți membrii Comisiei Locale dintr-o perioadă de 15 ani să fie chemați să dea explicații în fața instanței, iar procurorul de ședință a fost de acord. Dar pentru asta trebuie să se știe cine va fi chemat în instanță.

Din cauza neregulilor des­coperite de juriștii Prefecturii la controlul administrativ de la Primăria Vâlcelele, deținătorii de terenuri în comună sunt în imposibilitatea de a obține documente în vederea soli­citării subvenților de la APIA. În martie, prefectul județului Buzău, Carmen Ichim, a participat la o întâlnire de lucru cu deținătorii de terenuri din comuna Vâlcelele, pentru clarificarea situației tuturor su­prafețelor arabile exploatate de proprietari sau arendași pe raza localității.

S-a decis ca Primăria comunei Vâlcelele să nu mai elibereze adeverințele necesare obținerii de subvenții din partea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, până când autoritățile locale și reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Buzău nu vor verifica documentele în original ale solicitanților.

,,Această decizie a fost luată din cauza faptului că, în urma unor verificări efectuate de către prefectul Carmen Ichim, a rezultat că suprafața totală comunicată la APIA Buzău este mai mare decât terenul arabil existent pe raza comunei amintite.

Aspectele cu pricina sunt cuprinse, de altfel, într-o sesizare adresată de Instituția Prefectului – Județul Buzău organelor de urmărire penală”, pecizează purtătorul de cuvânt al Prefecturii, Gabriel Cozma.

*

,,Paraschiva Marius” este unul dintre cazurile care i-au ținut ocupați pe juriștii Prefecturii ani de zile. Timp de 15 ani, membrii Comisiei Locale de Fond Funciar au ascuns și Comisiei Județene de Fond Funciar și instanțelor de judecată faptul că există teren disponibil în rezerva comisiei locale pentru retrocedare în fi­zic către o cetățeancă, Paraschiva Marius, căreia Instituția Prefectului a fost obligată, în 2016, de instanță, să-i plătească despăgubiri de aproape 3 ­mi­liarde lei vechi tocmai pentru întârzierea punerii în posesie.

Suprafața de 40 de hectare de teren arabil necesară pune­rii în posesie a fost identificată în 2017 în rezerva comunei Vâlcelele, urmare diligențelor depuse, ulterior sancționării Comisiei Județene de Fond Funciar și validării propririi asupra conturilor Prefecturii, astfel că s-a emis titlul de proprietate. Anul trecut, în urma verificărilor efectuate de reprezentanții Prefecturii, s-a constatat că terenul pe care s-a făcut retrocedarea nu avea proprietari din 1991 și a fost stăpânit de aceeași persoană (sau grup de persoane) care a și încasat subvenții de la APIA din 2007 până în prezent, inclusiv după punerea în posesie a petentei Paraschiva Marius, fapt dove­dit prin cele trei adrese primite de Instituția Prefectului de la APIA Buzău.

Toate aceste aspecte au fost aduse în atenția procurorilor însă, surpriză!

Procurorul de caz și prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Sărat au concluzionat că faptele s-au prescris și au respins sesizarea Instituției Prefectului împotriva membrilor Comisiei Locale de Fond Funciar Vîlcelele, motiv pentru care împotriva ordonanței de respingere a fost formulată plângere la Judecătoria Rm. Sărat. Vizați de acuzații în dosar sunt atât fostul primar al comunei, Nicu Smochină, în prezent consilier local, dar și membrii Comisiei Locale Vîlcelele, precum și un arendaș din zonă.

La mijloc este vorba chiar despre suma de 280.780 lei, plătită de Prefectură în contul unei sentințe civile a Judecătoriei Rm. Sărat din 2009, constituită ca prejudiciu la bugetul Ministerului Administrației și Internelor și, implicit, al Statului Român.

În 2009, petenta Pa¬raschiva Marius obținea în instanță o decizie de punere în  posesie cu 40 de hectare de teren la Boldu. Ani la rând, responsabilitatea punerii în legalitate a fost pasată de la o instituție la alta, de la un factor responsabil la altul, astfel că femeia a deschis proces după proces, atât Comisiei Județene de stabilire a dreptului de proprietate de pe lângă Prefectura Buzău, cât și Primăriei Boldu și Comisiei Locale de Fond Funciar care, în lipsa terenului respectiv pe raza acestei comune, a propus în 2016 împroprietărirea petentului cu pământ pe raza comunei Vîlcelele. În noiembrie, Comisia Jude-țeană de Fond Funciar a validat, la propunerea Comisiei Locale de Fond Funciar Boldu, anexa nr. 2 a pentru titularul Paraschiva Marius cu suprafața de 40 de hectare, decizând transferul anexei respective către Co¬misia locală de Fond Funciar Vîlcelele. Lucrurile au fost destul de încurcate în acest caz, astfel că petenta a cerut unui executor poprirea conturilor Comisiei Județene și a Instituției Prefectului ca terț poprit pentru sumele datorate sau care urmau a fi datorate în temeiul unor raporturi juridice existente, debitoarei Comisia Ju-dețeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, până la concurența sumei totale de 280.780 lei. Banii au fost dați, însă ulterior și s-a căutat vinovatul pentru întârzierea care a lăsat statul fără aproape trei miliarde de lei vechi.

„S-a făcut cercetare administrativă din cauza acestei sume de bani dată de către Instituția Prefectului, pentru a găsi persoanele vinovate. Potrivit raportului comisiei constituite în acest sens, nu este nimeni responsabil din Instituția Prefectului. Atunci Comisia Județeană de Fond Funciar avea altă componență“, preciza, în vară, prefectul Carmen Ichim. Ca urmare, atenția s-a îndreptat către Comisia Locală de Fond Funciar, despre care se bănuia că nu ar fi deloc străină de tergiversarea executării unor decizii ju¬decătorești pe fond funciar. După identificarea vinovaților, Instituția Prefectului a înaintat plângere penală pentru nepunerea la dispoziție a terenului care, potri¬vit inventarierii din 2012, s-a dovedit a fi liber și nepus în posesie solicitanților de drept. Mai mult, decidenții Prefecturii au vrut să afle cine a încasat subvenții pentru aceste suprafețe de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, iar documentele au ajuns de asemenea în atenția procurorilor.

loading...
error: Content is protected !!