Administrație

Cu ce reclamații au mers buzoienii la Consiliul Județean

Consiliul Județean Buzău a publicat raportul semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor în perioada iulie-decembrie 2022. Potrivit prevederilor art. 51 din Constituția României, „cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor”, iar „autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii”.

Așa se face că în a doua jumătate a anului trecut instituția a înregistrat un număr de 65 petiții, dintre care 40 au ținut de competența Consiliului Județean, 15 au fost înaintate spre soluționare altor autorități și instituții publice competente, iar alte zece au fost clasate.

Principalele probleme ridicate de cetățeni au vizat cereri privind asfaltarea ori repararea drumurilor, precum și sesizări referitoare la nereguli în aplicarea Legii fondului funciar, condițiile necorespunzătoare din transportul public de călători, nerespectarea orarului și a traseului stabilit de transport, probleme de ordin social sau sesizări privind sistemul de sănătate.

În ce privește audiențele, conducerea Consiliului Județean Buzău a acordat în semestrul I audiențe unui număr de 169 persoane fizice sau reprezentanți ai persoanelor juridice. 40 au mers la președintele instituției, Petre Emanoil Neagu, 61 la vicepreședintele Adrian Petre, 33 la vicepreședintele Felix Rache, iar 35 la Mihai Laurențiu Gavrilă, secretarul general al judeţului Buzău.

Principalele probleme ridicate au fost cererile de ajutoare sociale, cererile de locuri de muncă, starea drumurilor sau solicitări privind remedierea drumurilor, precum și alte probleme. „Persoanelor prezente la audiențe li s-au dat toate clarificările, prezentându-li-se și prevederile legale referitoare la competența Consiliului Județean, respectiv la problemele sesizate. În cazul în care problemele semnalate nu erau de competența Consiliului Județean Buzău, persoanele interesate au fost consiliate și îndrumate către instituțiile și autoritățile competente. Concluzionând, se poate afirma că cetățenii și-au exercitat dreptul de petiționare în condițiile legii, beneficiind din partea autorității publice județene, prin compartimentul de specialitate, de consultanță și celeritate”, se arată în raportul Consiliului Județean Buzău.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker