Administrație

Constructorul lucrează „în draci” pe şantierele Companiei de Apă din zona Râmnic

Ultima informare transmisă de compartimentul de comunicare de la Compania de Apă Buzău prezintă date despre contractul de lucrări care se află în derulare în zona Râmnicu Sărat şi vizează „Execuția și reabilitarea forajelor în localitățile: Râmnicu Sărat (Voetin), Valea Râmnicului, Grebănu, execuția și reabilitarea stațiilor de captare/tratare apă potabilă/gospodăriilor de apă în localitățile: Râmnicu Sărat (Voetin), Puiești, Valea Râmnicului, Grebănu, Homești, Zăplazi, Livada, Răducești, Poșta, Băbeni și reabilitarea rezervoarelor Podgoria”.

Reamintim faptul că licitaţia pentru adjudecarea contractului de execuţie a fost organizată şi finalizată la jumătatea anului 2022, la o valoare de 94.728.339 lei. În schimb, lucrările, efectiv, în teren, au fost demarate la finele anului trecut. Din datele prezentate de Compania de Apă Buzău, în calitate de ordonator de credite în relaţia cu Uniunea Europeană, structură care asigură, de altfel, finanţările lucrărilor pe toate şantierele deschise de Compania de Apă pe teritoriul judeţului Buzău, înţelegem că la nici jumătate de an de la începerea lucrărilor, unele obiective sunt executate în proporţie de 60 la sută!

U.A.T.-urile beneficiare ale investiţiilor sunt: Râmnicu Sărat, Valea Râmnicului, Topliceni,  Grebănu şi Puiești. În această săptămână, 25-31 martie, progresul este următorul: pentru sectorul 1, frontul de captare Voetin, s-au realizat până în prezent 9 grupuri de foraje din cele 10 prevăzute în contract. Din aducțiunea Voetin – Puieștii de sus, în lungime de 8.440 m, s-au realizat aproximativ 7.043 m – 83,4 la sută. Au fost executate subtraversările de la autostrada A7 și subtraversarea căii ferate. La reabilitarea conductei de aducțiune de la sursa Voetin la GA Voetin s-au realizat aproximativ 2.609 m din 3.876 m (67,3 la sută). La extinderea conductei de aducțiune de la sursa Voetin la GA Voetin s-au realizat aproximativ 300 m din cei 1.104 m (27 la sută).

La Gospodăria de Apă (GA) Puieștii de Sus s-a turnat radierul, camera pompelor și pereții rezervorului şi se lucrează la cofrarea planșeului pentru rezervorul de înmagazinare nou, de 700 mc. De asemenea, la acest obiectiv au început lucrările pentru reabilitarea rezervoarelor de apă. Pentru sectorul 2, Valea Râmnicului, au fost realizate toate cele 5 grupuri de foraje prevăzute în contract. S-au turnat radierele și pereții la căminul de monitorizare debit, la bazinul de aerare și preoxidare cu clor. S-a turnat radierul, s-au cofrat pereții și s-a turnat betonul pentru pereții bazinului de decantare/îngroșare nămol. S-a turnat planșeul la clădirea noii stații și la noul rezervor de înmagazinare de 350 mc.

Pentru sectorul 3, Grebănu – Topliceni, au fost realizate până la această dată 4 grupuri de foraje, din cele 7 prevăzute în contract. De asemenea, sunt avansate lucrările pentru montarea conductelor de aducţiune de la „Sursa Grebănu” spre localitatea Grebănu, iar de aici către satele Livada, Homeşti şi Zăplazi. Conducta de transport, nouă, de la GA Grebănu la GA Poșta este realizată în proporție de aproximativ 83,5 la sută (3.132 m din 3.748 m). De asemenea, s-a turnat radierul și se lucrează la cofrarea pereților pentru clădirea stației de tratare şi s-a turnat radierul și se lucrează la armarea pereților pentru rezervorul de înmagazinare.

În comuna Topliceni, conducta de transport de la Gospodăria de Apă Poșta, către GA Răducești, este realizată pe o lungime de 700 m din 5.722 m, iar conducta de transport de la GA Răducești către GA Băbeni este montată pe o lungime de aproximativ 4.000 m, din 5.257 m. Nu în ultimul rând, este aproape finalizată (95 la sută) și montarea conductei care face legătura între conducta de transport de la GA Grebănu la GA Poșta și rețeaua de distribuție a cartierului Barasca.˝

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker