Administrație

Consiliul Judeţean şi Primăria Buzău vor fi parteneri în proiectul pentru salvarea Crângului

Consilierii judeţeni au tranşat lucrurile în ce priveşte viitorul Crângului buzoian şi au votat în favoarea unui proiect iniţiat de Primăria Municipiului Buzău, prin care în Pădurea Crângului se vor face mai multe intervenţii/lucrări în regim silvic, pentru salvarea speciilor de arbori care l-au legitimat ca şi vestigiu natural al foştilor Codrii ai Vlăsiei (fag, stejar, frasin pufos, ulm), iar la final titulatura acestuia va fi „Pădure – Parc”. Consilierii liberali şi cei ai Forţei Dreptei şi PMP s-au abţinut de la vot, motivând că studiul tehnic comandat de Primăria Buzău, în baza căruia vor fi executate toate lucrările pentru reabilitarea Pădurii Crâng, nu este finalizat, drept pentru care au propus amânarea votului.

Până la data votului în plenul Consiliului Judeţean, proiectul de hotărâre pentru scoaterea Pădurii Crâng de sub titulatura de „arie protejată” a fost lansat în dezbatere publică, în conformitate cu reglementările în vigoare. Pentru că observaţiile pe tema ariilor protejate pe teritoriul judeţului Buzău s-au referit doar la viitorul regim de existenţă a Pădurii Crâng, acesta a fost şi principalul punct pus în discuţie de preşedintele Petre Neagu, în calitate de iniţiator al proiectului.

„Opiniile exprimate (n.r.- pe durata dezbaterii publice) au avut, exclusiv, în vedere regimul Pădurii  – Parc Crâng Buzău, care nu mai figurează nici ca arie protejată de interes național (conform anexei nr. 1 la Legea nr. 5/2000) și nici de interes județean, motivat de :1. – prevederile art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 conform cărora parcurilor publice care nu au elemente cu valoare de patrimoniu natural nu au un regim de zonă protejată; 2. – conform prevederilor Legii nr. 220/2018 și în baza art. 1 alin. (2) lit. <a> din Hotărârea Guvernului nr. 100/2022 suprafața de 177,7985 ha, fond forestier, – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan, a fost transmisă cu titlu gratuit din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – prin  ROMSILVA în domeniul public al municipiului Buzău”.

La punctul 2 este vorba despre iniţiativa primarului Municipiului Buzău, Toma Constantin, care încă din 2016 a solicitat readucerea Pădurii Crâng în proprietatea Municipiului, în baza unei legi publicată în Monitorul Oficial din data de 3 mai 1881, când la „Art.1. Statul recunoaşte Primăriei urbei Buzău dreptul de proprietate asupra pădurii numită Crângul, situată în marginea oraşului Buzeu, cu condiţiunea ca pentru totdeauna să însemne ca loc de preumblare şi înfrumuseţare a oraşului”. Doi ani mai târziu, promulgarea Legii 220/2018 de transformare a pădurii Crâng în pădure parc, oferă posibilitatea Primăriei Buzău să demareze proiectul pentru reabilitarea Crângului, în colaborare cu Romsilva. Această lege va fi pusă în aplicare de factorii de decizie de la Buzău şi în baza unei Hotărâri de Guvern 100/2022, obţinută în baza unui Ordin de Ministru.

În ce priveşte implicarea şi răspunderea Consiliului Judeţean Buzău, preşedintele Neagu a pus la dispoziţia consilierilor judeţeni, în cadrul comisiilor de lucru, răspunsurile la interpelarea instituţiei judeţene, adresată Ministerului Mediului, privind scoaterea Pădurii Crâng de pe lista ariilor protejate, cu scopul de a se permite intervenţiile presupuse de implementarea proiectului de reabilitare. Astfel, Ministerul mediului „recunoaște competența Consiliului Județean de revizuire a hotărârii nr. 13/1995, şi afirmă că este corectă determinarea ariilor naturale protejate de interes național aflate pe teritoriul Județului Buzău”.

În schimb, „se recomandă menținerea Pădurii – Parc Crâng ca arie naturală protejată în baza unui studiu de fundamentare avizat de Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în sensul schimbării încadrării funcționale a arboretului din grupa 1 <Păduri cu funcții speciale de protecție> subgrupa și categoria funcțională 4B în subgrupa 4A – păduri supuse regimului de conservare deosebită”, opinie pe care toţi consilierii judeţeni nu au împărtăşit-o, la nivelul comisiilor de lucru, pentru ca la votul în plen, pe considerente politice, consilierii liberali şi cei ai Forţei Dreptei să declare abţinerea!

Cu alte cuvinte, inclusiv consilierii judeţeni aflaţi în Opoziţie politică au apreciat, la nivel de comisii, că este oportună trecerea Pădurii Crâng de la categoria „Arii protejate”, la categoria „Pădure – Parc”, pentru a se putea permite intervenţiile în scopul reabilitării, dar pentru că anul 2024 impune şi interese electorale, votul lor a fost manifestat ca atare.

Primarul Constantin Toma a participat la şedinţa Consiliului Judeţean şi a prezentat proiectul pe care municipalitatea, în colaborare cu Romsilva, îl are în pregătire pentru intervenţia asupra Crângului şi salvarea acestuia de la dispariţie. „Îi place cuiva cum arată Crângul în acest moment?! 90 la sută este uscat, a fost paralizat de specii invazive şi trebuie făcut ceva! Demersul meu din 2016, pentru readucerea Crângului în proprietatea oraşului Buzău începea cu prezentarea Monitorului Oficial din 3 mai 1881, în care, la Art.1. Statul recunoaşte Primăriei urbei Buzău dreptul de proprietate asupra pădurii numită Crângul, situată în marginea oraşului Buzeu, cu condiţiunea ca pentru totdeauna să însemne ca loc de preumblare şi înfrumuseţare a oraşului. Asta facem acum prin acest proiect. Conform legii 220/2018 de transformare a pădurii Crâng în Pădure – Parc. Această lege trebuie pusă în aplicare prin Hotărârea de Guvern 100/2022, avem deja conform acestei hotărâri studiul de fundamentare şi avem şi angajamentul silvic, care ne obligă să exploatăm împreună cu Romsilva în regim silvic această pădure”.

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean, Petre Emanoil Neagu, a declarat că susţine proiectul primarului Toma şi iniţiativa municipalităţii pentru implementarea unui proiect de reabilitare a Pădurii Crâng, ba mai mult, a invitat inclusiv ONG-urile prezente la şedinţă să colaboreze. „Din punctul meu de vedere, astăzi, împreună cu Primăria Municipiului Buzău, am făcut o reparaţie morală cetăţenilor. Pentru că, am declarat foarte clar, am spus-o şi dlui primar, am spus şi ONG-urilor, nimeni, acolo, nu va face nu ştiu ce, cartiere de locuinţe sau de jocuri, acolo se vor face doar lucrări de pe urma cărora, buzoienii să poată beneficia de  minunile pe care ni le-a lăsat natura. Consiliul Judeţean vrea să devină partener în acest proiect, pentru că este o normalitate în toată lumea să vorbim despre astfel de păduri amenajate ca şi parcuri de recreere”.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker