marți, 02 iunie 2020

Consiliul Judeţean scapă de un credit din 2014 din care a utilizat doar o treime

Consilierii judeţeni au fost joi de acord ca Judeţul Buzău să restituie soldul unui credit contractat în 2014 pentru realizarea unor investiţii, astfel încât Consi­liul Judeţean să nu fie obligat să achite penalităţi.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 71/2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Jude­ţean Buzău nr. 106/2014, s-a aprobat contractarea de către Judeţul Buzău a unei finanţări rambursabile (cre­dit) în valoare de 45.000.000 lei, cu o maturitate de zece ani, pentru reabilitarea structurală şi funcţională a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău şi extindere Unitate de Primiri Urgenţe – et. I, dotare medicală şi ­neme­dicală a Secţiei exterioare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău – Maternitate, precum şi pentru reabilitarea DJ 203H, km. 0+000-16+000 Rm. Sărat – Buda.

Din linia de credit des­chisă de 45.000.000 lei s-a utilizat suma de 14.865.333,20 lei, din care s-au efectuat plăţile pentru achiziţia dotărilor medicale şi ­neme­dicale ale noii maternităţi. Nu au fost şi alte trageri de sume pentru celelalte obiective de investiţii, în condiţiile în care extindere la UPU se realizează din fonduri europene – POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Obiectiv specific 8.2 (Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 168/2019) iar reabilitarea DJ 203H s-a realizat din fonduri de la bugetul propriu.

,,În consecinţă, pentru că obiectivele prevăzute ca şi scop al contractării creditului s-au realizat sau sunt în curs de realizare, restituirea soldului rămas din suma de 14.865.333,20 lei, 4.892.208,15 fiind deja restituiţi prin ratele achitate până în prezent,  este o necesitate obiectivă şi temeinică din cel puţin două motive”, se precizează în referatul la proiectul de hotărâre. Sco­pul contractării creditului nu mai este justificat, iar neefectuarea tragerilor de sume autorizate până la sfârşitul anului generează în sarcina Judeţului Buzău achitarea de penalizări de 2%.

Potrivit raportului Direcţiei Economice, din finanţarea rambursabilă contractată de Consiliul Jude­ţean Buzău în numele şi pentru Judeţul Buzău de 45.000.000 lei, au fost rea­lizate opt trageri, în perioada decembrie 2015 – decembrie 2018 în sumă totală de 14.865.333,20 lei, utilizată integral pentru achiziţia dotărilor medicale şi ­neme­dicale pentru noua maternitate.

Prin ratele achitate de la bugetul Judeţului Buzău în perioada noiembrie 2016-octombrie 2019 s-a acoperit o sumă de 4.892.208,15 lei, rest de plată fiind 9.973.125,05 lei.

Având în vedere că nu mai sunt necesare alte trageri din această finanţare, motivat de realizarea din alte surse a unora dintre investiţiile propuse, prin achitarea soldului rămas contractul de credit îşi epuizează efectele şi încetează. În această situaţie, se degrevează şi gradul de îndatorare al Judeţului Buzău ca şi datorie publică şi nu vor mai fi percepute penalităţile prevăzute de Legea nr. 273/2006.

Suma cu titlu de achitare sold la contractul de creditare este prevăzută în rectificarea a VI-a a bugetului propriu al Judeţului Buzău 2019, inclusiv pentru cheltuielile accesorii care se vor calcula la data plăţii.

loading...
error: Content is protected !!