Administrație

Consiliul Judeţean pregăteşte atragerea celei mai mari finanţări pentru reabilitarea Spitalului Judeţean

Consilierii judeţeni vor vota astăzi, 28.02.2024, la propunerea preşedintelui Petre Emanoil Neagu, documentația tehnico-economică (faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții) pentru obiectivul de investiții „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirilor C1 și C14 – Spitalul Județean de Urgență Buzău”. Intenţia autorităţii judeţene, sub tutela căreia funcţionează Spitalul Judeţean, este să implementeze un proiect de investiţii care să aducă la standarde europene de funcţionare palierelor principale ale unităţii spitaliceşti.

În baza documentaţiei tehnico-economice se vor promova două cereri de finanţare: o cerere de finanțare pentru componenta de eficiență energetică şi o cerere de finanțare pentru componenta consolidarea clădirilor aflate în risc seismic. Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este de 228.694.412,13 lei, iar durata de realizare a investiţiei va fi de 34 de luni de la emiterea ordinului pentru începerea lucrărilor. Defalcat, componenta eficientizare energetică presupune o finanţare în valoare de 128.023.674 lei, în timp ce pentru lucrările de consolidare cererea de finanţare presupune alocarea a 100.670.738 lei.

Pentru investiţia anunţată de preşedintele Neagu, instituţia Consiliului Judeţean îşi va asuma, probabil, cea mai mare cotă de cheltuieli – procent de cofinanţare şi cheltuielile neeligibile -, dintre proiectele implementate pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii pe orizontală a sistemului local de sănătate, fiind vorba despre o rezervă financiară în sumă de 71.734.656,32 lei, din care: cofinanţare de 2  la sută din totalul cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA) în sumă de 1.174.231,48 lei; cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA) în sumă de 70.560.424,84 lei.

Mai mult, pentru că trebuie asumate şi respectate regulile contractuale care acţionează în cazul finanţărilor europene, Consiliul Judeţean îşi va asuma eventualele cheltuieli conexe implementării proiectului, precum şi asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, respectiv a resurselor financiare necesare asigurării costurilor de funcţionare şi întreţinere a investiţiei, în vederea asigurării sustenabilităţii financiare a acesteia. Cu alte cuvinte, toate fondurile care au caracter eligibil şi nerambursabil trebuie să fie folosite întocmai destinaţiei relevate în documentaţiile tehnice, în caz contrar existând riscul returnării acestora către finanţator!

Investiţia va fi atrasă prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027 şi, conform documentaţiilor, se urmăreşte asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi exigenţelor de calitate, aducerea construcţiei la noile norme privind siguranţa oamenilor şi calitatea în construcţii. Reabilitarea termică a celor două paliere va însemna reducerea consumurilor de energie cu minimum 40  la sută față de consumurile actuale. Consiliul Judeţean, în calitate de beneficiar, estimează că de noile condiţii vor avea parte între 30.0000 și 31.000 de pacienți anual, dar şi cei 1.530 de angajați ai unității sanitare.

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker