Administrație

Consiliul Judeţean, partener într-un proiect regional pentru geoparcuri

Consiliul Judeţean, prin Direcţia de Dezvoltare Regională – Serviciul de Dezvoltare a Turismului, a Imaginii judeţului Buzău, Cooperare Internaţională va fi parte în proiectul „Geopark Nature Discovery Hub (GeoHub) – Hub de Descoperire a Naturii din Geoparcuri” ,în calitate de partener, finanțat prin (Interreg VI-B) NEXT Black Sea Basin Programme Proiectul „Geopark Nature Discovery Hub (GeoHub) – Hub de Descoperire a Naturii din Geoparcuri”. Centrat pe teme precum conservarea mediului, a geodiversității și biodiversității, protecția zonei marine, acțiunea climatică, agricultura durabilă, producția durabilă și consumul durabil, economia circulară și eficiența resurselor, urmează să fie promovat în vederea finanțării prin (Interreg VI-B) NEXT Black Sea Basin Programme.

Proiectul, realizat în parteneriat cu entități din trei țări (Turcia, România, Republica Moldova) asigură pentru partenerul Județul Buzău finanțarea unor activități menite să susțină, printre altele, și dezvoltarea durabilă a Geoparcului Internațional UNESCO Ținutul Buzăului. Astfel principalele activități ale proiectului sunt:

  • Componenta 1: Centre educaționale și rețea de monitorizare a calității aerului – întâlniri ale partenerilor pentru realizarea de activități de teren, studii și cercetări privind schimbările climatice din teritoriile vizate, ținând cont de criteriile UNESCO, Acordul de la Paris privind schimbările climatice și criteriile Pactului verde european, în scopul promovării geoparcurilor în context naţional; amenajarea și dotarea unui centru educațional pentru științele naturii ce va folosi tehnologii inovatoare de învățare, adresat în principal tinerei generații, pe teritoriul județului Buzău; realizarea unei rețele de monitorizare a calității aerului care măsoară parametri precum calitatea aerului, calitatea plantelor, aerul, temperatura, presiunea, luminozitatea, concentraţia CO2, aerosoli, CH4, umiditatea în zonele naturale de pe teritoriul Geoparcului Internațional UNESCO Ținutul Buzăului și în jurul bazinului Mării Negre; participarea la o conferință internațională în cadrul proiectului.
  • Componenta 2: Campanie de Comunicare a geoparcurilor ca teritorii de dezvoltare durabilă – o platformă de E-learning a proiectului, în 3 limbi străine (turcă, română, engleză);  20 profesori, 150 de elevi și 50 de părinți din județul Buzău, inițiați în principiile dezvoltării durabile din perspectiva schimbărilor climatice;  un curs privind managementul durabil al geoparcului, din perspectiva domeniilor Patrimoniu Natural – Patrimoniu Cultural – Managementul destinației. Cursul va fi adresat în principal elevilor și profesorilor, dar el va putea fi accesat ulterior și de alte părți interesate din județ (unități de turism, instituții de cultură, persoanelor care însoțesc grupuri sau ghizi).
  • Componenta 3: Evenimentul GREEN WEEK în România, Turcia și Moldova. Aceste activități au ca scop creșterea gradului de conștientizare despre probleme de mediu, promovează durabilitatea practic și implicarea comunităților locale în luarea de măsuri pentru un viitor mai verde și crearea de sinergii transnaționale. Un eveniment organizat: Săptămâna Verde a Geoparcului Internațional UNESCO Ținutul Buzăului; o competiție online pentru tineri, Green Route, pe teme de ecologie, organizată pe platforma proiectului, cu participanți din Turcia, România și Republica Moldova.

Bugetul total al proiectului este estimat la 1.450.000 de euro, din care bugetul alocat Partenerului Județul Buzău este de 230.000 euro. Conform cerinței stipulate în ghidul solicitantului pentru această finanțare, contribuția Județului Buzău este de 10 la sută din valoarea bugetului eligibil care îi revine, respectiv suma de 23.000 euro, se spune în raportul preliminar întocmit şi prezentat plenului Consiliului Judeţean, pentru şedinţa din data de 28 iunie.

Articole similare