marți, 11 august 2020

Compania Prospecțiuni începe vizitele în teritoriu, în Brăila, Buzău și Ialomița (P)

În perioada urmă­toare, o parte dintre  localnicii județelor Bră­ila, Buzău și Ialomița vor fi implicați, ală­turi de echipele Pros­pecțiuni, într-un amplu proiect de achi­ziție a datelor geo­fi­zice, având drept be­neficiar Hunt Oil Company of Romania. Pocesul de achiziție de date geofizice se tra­duce simplu, ca fiind o modalitate de a realiza o “ecografie a Pământului”, o imagine a structurii interioare a solului. Colectarea da­telor este prima etapă din cadrul unui program de explorare a hidrocarburilor convenționale, mai exact petrol și  gaze naturale, într-un  pe­ri­metru aprobat de Agenția Națională pentru Resurse Mi­ne­rale. Conform legislației și a strategiei energetice a Ro­mâniei, procesul de explorare este deosebit de important pentru progresul economic al țării.

Cât de sigură este activitatea de achiziție a datelor geofizice?

Folosind cele mai sigure tehnici de lucru și echipamente de ultimă generație, echipele Prospecțiuni explo­rează bo­gățiile naturale ale țării de peste 65 de ani, iar metodele de achiziție a datelor geo­fizice sunt reglementate cu strictețe de le­gislația în vigoare. În plus, reprezentanții companiei Prospecțiuni lucrează în baza unui angajament solid de menținere a siguranței și sănătății angajaților și a comunității în care lucrează, iar proiectul nu afectează sub nicio formă mediul, fertilitatea terenurilor, drumurile sau casele localnicilor. Acest lucru este confirmat de către Agenția pentru Protecția Mediului, care a catalogat  ac­ti­vitatea companiei Prospecțiuni ca având un impact nesemnificativ asupra mediului.

Cum procedezi dacă ești contactat?

Rolul localnicilor este foarte important pentru buna des­fășu­rare a proiectului. De altfel, pentru o colaborare reușită cu proprietarii sau cu utilizatorii terenurilor înca­­dra­te în perimetrele de cercetare, compania apelează atât la informațiile obținute direct de la localnici, cât și la sprijinul autorităților locale.

Este important să știți că angajații companiei vă vor contacta înainte de-a vă trece pragul și au toată dis­ponibilitatea pentru a vă răspunde la între­bările legate de acest proiect. Orice nelămu­rire sau curiozitate cu privire la acti­vitatea de achiziție de date geofizice este indicat să o adresați echipelor operative din zona dumea­voastră. De altfel, compania îi asigură pe proprietarii sau utilizatorii de terenuri că activitatea lor uzuală nu va avea în niciun fel de suferit. În baza unei în­țelegeri, semnată de comun acord, toate eventualele daune agricole temporare, asociate cu activitatea de achiziție a datelor geofizice, vor fi compensate în avantajul proprietarului sau utilizatorului de teren. În plus, în timpul sau după finalizarea lucrărilor, localnicii își pot des­fășura acti­vitățile agricole fără nicio pro­blemă și cu o productivitate la fel de mare.

Proiectul are obți­nute toate avizele necesare din partea instituțiilor competente și își propune contactarea tuturor proprietarilor sau utilizatorilor de terenuri înainte de începerea lucrărilor propriu-zise.

Aveți și alte întrebări?

Pentru o informare corectă și promptă, locuitorii pot contacta cu încredere reprezentanții Prospecțiuni la numerele de telefon 0731.320.900 sau 0732.669.382, sau la adresa de email

[email protected].

loading...
error: Content is protected !!