marți, 26 mai 2020

Compania de Apă: Începe înlocuirea reţelelor din azbociment şi oţel în municipiul Buzău

Vineri, 5 iulie, Compania de Apă a finalizat lucrările de remediere a sistemului de distribuţie a apei în localităţile aparţi­nând comunei Chiojdu, lucrare realizată în cel mai scurt timp posibil, dat fiind faptul că a fost necesară identificarea unui traseu complet nou pentru amplasarea conductei de apă, traseu neexpus eventualelor viituri. Timp de trei zile, echipele Companiei de Apă din zona Valea Buzăului au lucrat zi-lumină. Sâmbătă, 6 iulie, s-a reluat furnizarea de apă potabilă în întrega zonă afectată a sistemului.

La finalizarea lucrărilor conducerea Companiei de Apă mulţumeşte cetă­ţenilor, care au înţeles să închidă sursele proprii de apă, la solicitarea instituţiei: „mulţumim cetă­ţenilor din zonă care au răspuns apelului nostru de a închide sursele proprii de apă pentru că acestea de­ver­­sau apă în porţiunea de conductă pe care urmau a se efectua asamblările prin su­dură”.

Compania de Apă dă asigurări că lucrările efectuate nu vor aduce consumuri suplimentare

După efectuarea tutu­ror operaţiunilor de asamblare, deci după formarea unui sistem de distribuţie etanş s-a procedat la spălarea şi aerisirea întregii reţele de distribuţie. În aceste condiţii, directorul general al Companiei de Apă, Simona Săvulescu, preci­zează: „Men­ţionăm că pe tot traseul au fost demontate contoarele, pentru a nu se înregistra consumuri. Acestea au fost re-montate după ce apa în întreaga reţea a prezentat parametri fizico-chimici corespunză­tori”.

Lămuriri cu privire la lucrările de la Chiojdu

„În această perioadă de tranziţie, în care, plecând de la problemele pe care Compania de apă le are de ani de zile în întreaga arie de operare implementăm acţiuni concrete pentru soluţionarea lor rând pe rând, consider că e de datoria mea să informez ritmic cu privire la aceste acţiuni, pe măsură ce se derulează”, spune directorul Companiei de Apă Buzău, care face precizări şi la adresa unor informaţii apărute în on-line cu privire la lucrările de la Chiojdu.

„Pentru că într-o publicaţie on-line care în mod consecvent denigrează şi dezinformează cu privire la activitatea primarului municipiului Buzău şi a noii conduceri a Companiei de Apă (oricare ar fi fost aceea) s-au făcut câteva afirmaţii fără acoperire ce au pornit de la situaţia de la Chiojdu”, conducerea Companiei de Apă a considerat necesar să aducă lămuriri suplimentare cu privire la durata lucrărilor de la Chiojdu şi la interveneţia care a avut loc. „Alimentarea cu apă a comunei Chiojdu a fost afectată în perioada 21 iunie – 6 iulie nu <câteva luni>, aşa cum se afirmă în articol; Afirmaţia care su­ge­rează că nu au fost achiziţionate cu urgenţa necesară materialele pentru intervenţia de la Chiojdu este de asemenea un nea­­de­văr. Adevărul, afirmat şi în postarile anterioare este că, fiind avariată conducta principală a sistemului de distribuţie, porţiunea de la ieşirea din staţia de tratare, tipul de conductă este unul special atât prin diametru cât şi prin presiunea nominală ceea ce a implicat fabricarea ei la comandă, acesta fiind motivul pentru care nu a fost disponibilă rapid. Sistemele de distribuţie din câteva localităţi ale ju­deţului Buzău au într-adevar probleme, fapt afirmat şi de domnul Primar al municipiului Buzau în repetate rânduri”, transmite directorul Companiei de Apă Buzău.

Problemele existente în zonă au apărut în timp şi Compania de Apă le-a identificat şi a stabilit şi soluţii de remediere. „Pentru toate aceste probleme au fost definite so­luţiile ce vor fi implementate în vederea so­luţionării, o mare parte dintre aceste măsuri de so­luţionare sunt în derulare. Amintim câteva dintre acestea: Din ultimul trimestru al anului 2018 am declanşat procedura de achiziţie publică pentru lucrările de înlocuire a tuturor reţelelor din azbociment şi oţel din municipiul Buzău. După so­luţionarea tuturor etapelor, vineri 5 iulie a fost emisă autorizaţia de construire şi vor începe efectiv lucrările de înlocuire a reţelelor din azbociment  şi oţel. Vor rămâne neînlocuite câteva porţiuni, prinse pentru înlocuire în proiectul POIM, din fonduri europene. Tot din ultimul trimestrul al anului 2018 am declanşat procedura de achiziţie de staţii de tratare pentru acele localităţi din judeţul Buzău în care apa nu îndeplineşte toţi parametri de portabilitate. Licitaţia a fost anulată prin lipsa de ofertanţi dar este reluată în luna iulie. În primul trimestrul al anului 2019 am demarat procedura de achiziţie de staţii de filtrare pentru punctele termice ce distribuie apa în cartierele Micro XIV şi Crâng, în zonele unde în perioadele de vârf de consum apa prezintă turbiditate. Procedura este în curs. Am demarat studii de soluţii pentru problema neasigurarii între­gului necesar de apa în unele localităţi din judeţ, cum ar fi Năeni, Săhăteni, Vipereşti, Calvini, Livada (comuna Grebănu), sau a asigurării din surse externe a necesarului de apă în localităţi cu apă dificil sau foarte costisitor de tratat. – Este în curs lucrarea de extindere a reţelei de ca­nalizare, zona PT 16 Pie­troasele, până în strada Frăsinet, având în vedere că această este una din zonele joase şi fără reţea de canalizare , prin care să poată fi preluate apele pluviale”.

Conducerea Companiei de Apă şi manifestă dis­ponibilitatea unui dialog, cât şi de a lămuri problemele care apar. „Afirmaţiile privind competenţa sau incompetenţa conducerii CAB sunt făcute de persoane care nu au nici informaţiile şi nici expertiza de a aprecia aceste aspecte şi care, în spatele unui limbaj suburban folosit sub denumirea de pamflet, creează oricărui om normal tendinţa firească de a se îndepărta pe cât posibil şi de a nu reacţiona. Nu a existat niciodată nici o solicitare din partea acestei persoane, de a afla şi punctul de vedere al conducerii CAB referitor la oricare dintre subiectele pe care le-a abordat, lucru explicabil, având în vedere că scopul acestei persoane este DOAR să denigreze şi nu să informeze. Conducerea CAB este conştientă că ţinta tuturor articolelor denigratoare este domnul Primar al municipiului Buzău şi oricare ar fi fost directorii companiilor din subordinea CLM sau la care CLM este acţionar majoritar, ei au devenit automat ţinte ale acestor aşa-zişi ziarişti. Repetăm deschiderea şi disponibilitatea pentru clarificarea oricărui aspect din activitatea CAB şi a conducerii acesteia şi invităm în acest sens la discuţii directe, spre bună şi corectă informare a cetă­ţenilor”, spune directorul general al Companiei de Apă, Simona Săvulescu.

loading...
error: Content is protected !!