Administrație

Compania de Apă semnează al optulea contract, cu şantiere în alte nouă comune

Finanțare în valoare de 300 milioane de euro

La această oră, Compania de Apă Buzău – Operator Regional, are în derulare cel mai mare proiect judeţean care este implementat pe sectorul Apă şi Apă Uzată, cu o finanţare din partea Uniunii Europene în valoare de 300 de milioane de euro. Lucrările sunt prevăzute în cele două municipii – Buzău şi Râmnicu Sărat, celelalte trei oraşe – Pogoanele, Pătârlagele şi Nehoiu, dar şi în localităţile din zona rurală, acolo unde serviciile publice pentru alimentarea cu apă potabilă a populaţiei au fost preluate de Compania de Apă. Practic, Operatorul Regional Compania de Apă Buzău a încheiat contracte pentru executarea de lucrări în oferta programului european cu şantiere deschise în tot judeţul Buzău.

Astăzi, în Sala „Nicu Constantinescu” a Primăriei Buzău se semnează contractul de lucrări cu număr 8, care prevede executarea de lucrări pentru extinderi şi reabilitări ale sistemelor de distribuţie a apei potabile, precum şi amenajarea de staţii de pompare noi. În ce priveşte sectorul Ape Uzate, contractul prevede lucrări pentru extinderi ale reţelelor de canalizare existente, precum şi implementarea de elemente tehnice noi, cum ar fi înfiinţare de reţea colectoare, amenajare de staţii de pompare a apei uzate sau montarea de conducte de refulare.

Compania de Apă Buzău a semnat contractul cu Asocierea CONCAS SA – CORNELL’S FLOOR SRL – HIDRONIC SRL – ROMOIL 2003 SRL, pentru execuţie de rețele de alimentare cu apă în localitățile: Buda Crăciunești, Zărneștii de Slănic, Sărata-Monteoru, Gura Sărății, Izvoru Dulce, Viperești, Tronari, Mânzălești, Lopătari, Brebu, Luncile, Calvini, Bâscenii de Sus, Bâscenii de Jos, Nehoiu, Mlajet și Chirlești și rețele de canalizare în localitățile: Păltineni, Mlajet, Chirlești, Vernești și Cândești, contract ce face parte din „Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020”, conform comunicatului transmis de Operatorul Regional.

Valoarea contractului este de 112.637.887,42 lei fără TVA, durata de execuție este de 913 zile, iar perioada de garanție este de 36 luni. U.A.T.-uri beneficiare ale investițiilor: UAT Cislău, UAT Cernătești, UAT Merei, UAT Viperești, UAT Mânzălești, UAT Lopătari, UAT Calvini, UAT Nehoiu și UAT Vernești. În cadrul contractului se vor executa lucrări la sistemele de alimentare cu apă potabilă: extindere sistem de distribuție apă – 84,17 km; reabilitare sistem de distribuție apă – 10,359 km; stații de pompare noi – 18 buc, şi lucrări la sistemul de canalizare: extindere sistem de canalizare – 33,6 km; înființare colector – 7,5 km; stații de pompare apă uzată – 16 buc; conducte de refulare – 9,5 km.

Articole similare