miercuri, 27 mai 2020

Colegiul Național „M. Eminescu” – 100 de cărți pentru 100 de ani (VI)

*„Zeul unei bucăți de materie: forma” (Eminescu, Mss. 2254, f. 18)

Continuăm prezentarea cărților cuprinse în Proiectul „100 de cărți pentru 100 de ani”, proiect prilejuit de împlinirea a 100 de ani de existență a Colegiului Național „M. Eminescu”. În calendarul manifestărilor prilejuite de generosul jubileu CNME-100 se înscrie și proiectul „100 de cărți pentru 100 de ani”, urmare  a activităților din cenaclul „Rază de Luceafăr”, a colaborării dintre Biblioteca „Doina-Tatiana Mănoiu” și Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu”, a atelierelor de scriere creativă și a îndrumării din cercurile de lectură. Cărțile donate, lansate sau publicate de foști și actuali elevi de-a lungul timpului (care, pentru colegiu a devenit istorie) au fost adunate  în muzeu, bibliotecă, expoziția-document „O carte nu se citește singur(ă)”. Ele vor fi arhivate/sigilate și donate Colegiului pentru Jubileul 125, adică pentru anul 2044!

*

Spuneam în numărul pre­cedent despre tradiția științifică a CNME. Iată matematica, întemeiată de Filofteea Constantin, Ema­noil Costea, Nicolae Manole, Viorica Mușetescu, Gheorghe Ghiță, Carmen Delcea, Laura Tănase, prin strădania cărora s-a organizat Cangurul mate­matic, concursul SIM și alte competiții de profil.

LUMINIȚA PETRIȘAN, năs­cută la 13 decembrie în județul Buzău. A absolvit  Fa­cultatea de Matematică a Universității București. A devenit titulară prin concurs la CNME în 1991. A publicat în „Gazeta matematică” și a colaborat la lucrările „Matematică – exerciții și probleme  pentru clasa a XI-a”,2007, „Matematică – științe și poezie”, Omega, 2009. Este coautor la culegerea de ,,Exerciții și probleme” pentru cls. aX-a, profil matematică-informatică 2014. Ultima ­pu­blicație de ,,Probleme alese… metode inedite” a apărut la Teocora, 2016.

În tradiția liceului, ­cer­cetarea științifică a vizat și profilul uman. Iată cartea domnului  ȘTEFAN BALABAN, profesor de limba engleză, născut la 27 decembrie 1949 în Berca. A absolvit liceul ,,M.Emi­nescu” în 1969 și ­Fa­cu­l­tatea de Filologie București, secția limbi moderne, engleză. Din 1997 se stabilește în liceul nostru, titular. Este autorul unui  „Dicționar englez-român de argou, expresii familiare și eufemisme”, Teocora, București, 1994. Tatăl său a fost tipograf și l-a ajutat să culeagă pagină cu pagină această carte, una dintre cele mai hazlii pe care le avem în cutia 2044.

Profilul socio-uman/ filologie-istorie a beneficiat de contribuția unor intelectuali de elită, profesori in cancelaria CNME, cerce­tători de arhivă, coordonatori de reviste de specilitate, președinți de filiale știin­țifice.  MIHAI SPÂNU, profesor de istorie, născut în 1913 în Ucraina. După ce a scăpat de cumpăna poliomelitei, rămânând cu un handicap la mâna dreaptă pe viață, a urmat școala primară la Chișinău, apoi liceul și facultatea la Iași, 1938, având licența ,,magna cum laude”. A urmat și Facultatea de Drept (1939) și a început activitatea didactică ca învățător suplinitor în R. Moldova, apoi ca profesor la Bacău . În Buzău a venit la Liceul ,,B. P. Hasdeu’’ în 1940, apoi în 1944. A avut si carieră universitară și științifică de cercetare, la Muzeul Regional al Basarabiei, asistent la Institutul de Istorie Națională ,,A. D. Xenopol” de la Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iași 1944, asistent la Facultatea de Filozofie și Litere București, 1944-1947. După un grav accident suferit la ochi a fost pensionat pentru invaliditate și a condus activitatea filialei Buzău a Societății de Științe Istorice din România. A revenit la ca­tedră în 1961 la Liceul ,,M. Eminescu”, de unde s-a pensionat în 1975. S-a căsătorit în anul 1949 cu Virginia Nicolescu. A decedat la 12 martie 2001 și a fost înmormântat în cimitirul ,,Eroilor” din Buzău. Activitatea sa a fost dusă mai departe de profesorul RELU STOI­CA născut la 4 iunie 1951 în comuna Runcu, județul Vâlcea. A urmat Facultatea de Istorie a Universității „Al. .I. Cuza” din Iași. A fost repartizat la Școala Mânzălești, județul Buzău, unde și-a început cariera didactică la 1 septembrie 1974; s-a transferat la școala Viperești, 1975-1977 și Școala Costești.

În anul 1979, în urma unui concurs de competență, a fost repartizat la Liceul Industrial nr. 1 Buzău, astăzi Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman”, între 1980 și 1991 a funcționat la Liceul Industrial nr. 2 Buzău, astăzi Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu”. Din 1991 s-a transferat la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Buzău. De la 1 ianua­rie 1991 a îndeplinit funcția de inspector de specialitate la Inspectoratul Școlar Ju­dețan Buzău, până în 1997, când a fost numit directorul Casei Corpului Didactic, 1997-1998, calitate în care a reînființat revista „Vlăs­tarul” și a înființat Editura C.C.D. În anul 2002 a revenit la Inspectoratul Școlar, ca inspector, specialitatea istorie, învă­țământ particular și alternative educaționale, până în 2006. Când a revenit, a publicat peste 100 de articole și studii de specialitate în reviste și ziare și s-a implicat în cercetarea istoriei plaiurilor buzoiene. Din anul 1990 este președintele filialei Buzău a Societații de Științe Istorice din România. A publicat și este membru fondator al Asociației Profesorilor de Istorie din România. Este directorul pu­blicației de cultură istorică „Tezaur”, care apare la Buzău din anul 2006. În anul 2004 a primit Ordinul „Meritul pentru Învățământ în grad de ­Ca­valer”, în anul 2006 a primit Medalia „Gheorghe Lazăr”, clasa I, în anul 2009 premiul „Constantin Giurescu”, al Societății de Științe Istorice din România: Bibiliografia istorica a județului Buzău 1800-1997, Buzău, Runcu – satul de dincolo de păduri, 1998, Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu” – o școală centenară, Buzău, 2002; „Istoria învă­țământului buzoian- repere cronologice”, Pitești ,2005, „Dascăli buzoieni autori de manuale și auxiliare, didactice”, Buzău, 2007, „Eroii buzoieni și momentele lor Buzău”, 2009, ediția a II-a, Buzău, 2011, „Doamnele românilor”, Buzău, 2009, „Bibliografia istorică a județului Buzău-1800-2010”, Buzău, 2011. În 2017 a publicat ,,Parlamentari de la curbura Car­paților, 1831-2020, dic­ționar”, Editgraph, 379 de pagini.Dintre Cărțile Centenarului, cea mai dragă pentru eminescieni este ,,Istoricul Colegiului Național Mihai Eminescu” Buzău, 1919-2013 monografie lansată la B.J. ,,Vasile Voiculescu”. Este cea mai dragă dintre cărțile eminescienilor, iar autorul pre­gătește ediția a II-a revăzută și adăugită, pe care o va lansa în Zilele Centenarului, luni,11 noiembrie 2019, la Muzeul Județean de Istorie. Vă rugăm să vă considerați invitații noștri de onoare acolo.

Până atunci,vă sugerăm să exersați ,,Zâmbetul Sfin­ților”, autor preot- profesorROMEO ENE. Născut la 23 martie 1980 în municipiul Buzău. A absolvit Școala nr. 7 Buzău, 1994, Seminarul Teologic ,,Che­sarie Episcopul” Bu­zău, 2000, și Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, 2004. Din 2010 este profesor titular de religie în colegiul nostru ,,Mihai Eminescu”. Cartea citată mai sus ne-a prilejuit bucuria de a avea în mijlocul nostru pe părintele preot doctor Constantin

Necula care a prezentat această carte-provocare, lucrare prin care părintele Ene mulțumește foștilor, actualilor și viitorilor elevi pentru frumoasele lecții de viață și suflet.

În geografia literar-științifică a Colegiului intră și  DANIELA-MIHAELA ALBU, născută la 28 mai 1973 în Buzău, fostă elevă a colegiului, promoția 1991, absolventă a Facultății de Geografie a Universității București, 1997, cu un masterat în geomorfologie dinamică și protecția mediului terestru, București 1998. A lucrat ca laborant la Stația de epurare a apelor Buzău, 1991-1993, apoi la Școala Mihăilești, GSM, 1997-2000, de unde a devenit titulară, prin concurs, la CNME. Din anul 2010 este expert ARACIP și a donat pentru cutia noastră 2044, în format electronic, cartea  „Caracterizarea fizico-geografică a ­ba­zin­ului hidrografic Slănicul de Buzău, sectorul Vintilă-Vodă – Mânzălești”, editura Teocora, 2017. Din aceeași arie tematică, științe aplicate pentru elevii eminescieni și specificul lor, prezentăm și cartea „Incursiune în sectorul subcarpatic al Văii Buzăului”, editura Omega, 2013, coautor CRISTINA-AURA DRAGOMIR, profesor de geografie (născută în localitatea Pietroasele), titulară în liceul nostru din 2007. Până în 2013 a mai publicat „Geo­­­grafia la superlativ”, 2009, „Mic dicționar geografic”, 2010, „O geografie practică”, 2012.

(Va urma)

Grupaj realizat de Daniel Șuțu, Oana Nica și Rareș Nicolaie,  XIA, sub coordonarea prof. Elena-Roua Dogaru

loading...
error: Content is protected !!