ActualitateEducație

Cine poate fi admis la Academia de Poliție fără proba scrisă

Într-un comunicat al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual se anunță apariția ,,Regulamentului pentru admiterea la studiile de licență – anul universitar 2023-2024”, acesta fiind publicat de Senatul universitar al Academiei de Poliție ,,A.I. Cuza” . Potrivit acestui regulament, sunt trei categorii de candidați, care pot intra în Academia de Poliție fără proba scrisă.

Este vorba despre candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut premiile I, II, III sau menţiune la olimpiadele şcolare naționale recunoscute de Ministerul Educaţiei, la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile la care se înscriu și beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” și, după caz, „promovat” (au îndeplinit baremul minimal de promovare), la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

De asemenea, mai beneficiază de acest lucru și candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut premiile I, II, III sau menţiune la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.Ed. beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” și, după caz, „promovat” (au îndeplinit baremul minimal de promovare), la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Și nu în ultimul rând, cea de-a treia categorie de beneficiari o constituie copiii polițiștilor/personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații sau copiii militarilor invalizi și a civililor invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” și, după caz, „promovat” (au îndeplinit baremul minimal de promovare), la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel: Facultatea de Poliţie, în domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă; în domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă; Facultatea de Pompieri: în domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-Pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.

Etapele concursului de admitere: constau în  susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice, o probă de evaluare a cunoştinţelor și  examinarea medicală.

Numărul de locuri scoase la concurs în anul 2023 va fi publicat pe pagina web a Academiei (http://www.academiadepolitie.ro/), la data aprobării prin Hotărâre a Guvernului, conform legii.

Articole similare