Administrație

Cinci primării din zona Râmnicului, într-un proiect implementat de Compania de Apă

Compania de Apă a organizat joi, 23 noiembrie, în sala de ședințe a Primăriei Râmnicu Sărat, o întâlnire publică privind derularea Contractului de lucrări „CL5” din cadrul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Buzău”. La întâlnire au fost prezenți primarul municipiului Râmnicu Sărat, Sorin Cârjan, viceprimarul Nicolae Florian, reprezentanții Companiei de Apă și autoritățile locale din Valea Râmnicului, Topliceni, Grebănu și Puiești. Evenimentul a avut ca scop informarea părților vizate cu privire la derularea Contractului de lucrări, stadiul lucrărilor în execuție și complexitatea acestora. În cadrul proiectului sunt incluse investiții în infrastructura de apă, incluzând un număr de 42 de localități din 17 unități administrativ-teritoriale care, în prezent, nu beneficiază de sisteme de distribuție a apei potabile sau au o acoperire parțială a serviciului.

Obiectivul proiectului este acela de a îmbunătăți infrastructura de apă și canalizare în localitățile din aria proiectului, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene și îmbunătățirea calității apei, prin creșterea gradului de conectare a populației la rețeaua de alimentare cu apă, alimentarea cu apă potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislație, creșterea gradului de siguranță în funcționarea sistemului, reducerea pierderilor de apă.

Îmbunătățirea colectării și tratării apei uzate se va realiza prin extinderea rețelelor de canalizare existente, înființarea de rețele de canalizare în aglomerările rurale cu peste 2000 de locuitori, realizarea de stații de pompare apă uzată și de rețele refulare aferente acestora, construcția de stații de epurare, tratarea și valorificarea nămolului deshidratat.

Valoarea totală a contractului este de 94.728.339 RON şi a fost încheiat cu asocierea Coral S.R.L. – Pet Communications S.R.L. – Protehnic Instal Hvac S.R.L., reprezentată de Liderul de asociere Coral S.R.L., iar durata de execuție este de 38 de luni (18 iulie 2022-17 ianuarie 2025).

În ceea ce priveşte beneficiile investiţiilor, managerii de proiect vorbesc despre reducerea riscului de poluare a apelor subterane și îmbunătățirea calității mediului, îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea riscului de îmbolnăvire, reducerea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă, reducerea poluării râurilor ariei, prin tratarea apelor uzate înainte de deversare.˝

 

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker