Cultură

„Cele nouă joi”, în tradiția sărbătorilor de altădată

Cele nouă joi de după Paşti erau numite popular „Joile oprite”, „Joile legate” sau „Joile grele”. Aveau însă fiecare în parte câte o denumire: prima se numea „Joia necurată” sau „a Paştelui”; a doua, „Joia neagră”, a treia, „Joia Caloianului” sau „a Paparudei” (amintim, în acest context, numai o variantă de cântec, din numeroasele existente, prin care fata care închipuia Paparuda, invoca ploaia: „Paparudă, rudă,/Eşi afară de udă/Cu găleata lată/Peste ceata toată./Aduceţi cheiţele,/ Să descui ploiţele./ De joi până joi,/Să dea nouă ploi”), a şasea este denumită „ Joia Iepelor”, în această zi fiind şi Paştele Cailor; a şaptea, „Joia mânioasă”, iar a noua, „Joia Verde”. După unii specialişti, ciclul acesta de joi ar fi fost mai mare, începând în joia Săptămânii Albe, adică dinaintea Postului Mare şi terminându-se atunci când se făceau căpiţele pe câmp, adică în preajma Sfântului Petru de Vară.
Despre aceste sărbători populare sau datini amintesc specialiștii Muzeului Țăranului Român, care citează din lucrarea „Sărbătorile de vară la români” (1910) a lui Tudor Pamfile: „Sărbătorile cele mai păzite de popor în cursul lunii iunie sunt <Cele Joi>, <Joile grele> sau <Joile păzite>, cuprinse în săptămâna a opta şi a noua de după Paşti, prin urmare cele din urmă două din <Cele nouă Joi> ale <Cincizecimii luminate>. Datina aceasta se observă mai ales la câmp, unde agricultura este îndeletnicirea de căpetenie a românilor.
Toate <Joile> dintre Paşti şi Rusalii sau Duminica Mare sunt aspre, dar cele mai înspăimântătoare sunt cele din urmă. Lăsând la o parte poruncile lor opritoare de munci, ele nu îngăduiesc ca cineva să umble, în cursul săptămânii chiar, după <buruieni de leac> şi după <descântece>.
În cele nouă săptămâni de după Paşti nu se încep descântecele care ţin până la treisprezece săptămâni, când <Cele nouă Joi> sunt deja trecute. Dintre aceste descântece pomenim <vârâtul în piepteni> şi <stingerea frigărilor>”.

Articole similare