Actualitate

În ce stadiu este proiectul A7 Buzău-Focșani

Interesul major manifestat cu privire la dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Moldovei și Bucovinei a făcut ca autoritățile de la Drumuri să decidă că vor publica „bilunar stadiul proiectelor destinate acestei regiuni, dar și etapele care trebuie parcurse”: „CNAIR acordă o importanță deosebită deru­lării și finalizării cu succes, la un nivel de calitate ridicată, a serviciilor solicitate. Compania mobilizează în acest sens resurse uma­ne relevante (specialiști în domeniul rutier: ingineri CFDP/geotehnicieni/ingineri geodezi etc.) și susține Prestatorii implicați în activitățile specifice obiectivelor destinate Moldo­vei și Bucovinei”, anunță Compania de Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Astfel, în cazul Autostrăzii A7 Buzău – Focșani, în cadrul studiului de fezabilitate au fost implementate toate observațiile CNAIR și urmează ca indicatorii tehnico-economici să fie supuși avizării în cadrul Consiliului Tehnico-Economic din cadrul companiei. De asemenea, avizul de gospodărire a apelor se află în faza finală de obținere, iar procedura de dobândire a acordului de mediu este, de asemenea, aproape de final. Mai mult, asupra Proiectului Tehnic au fost, de asemenea, emise observații tehnice, care au fost integrate în cadrul do­cumentației, iar varianta finală a acestuia va fi înaintată către CNAIR după avizarea studiului de ­fe­zabilitate împreună cu do­cumentația necesară demarării procedurii de achi­ziție publică pentru faza de execuție lucrări.

Articole similare