vineri, 16 aprilie 2021

Ce proiecte au fost selectate de Fundația Comunitară Buzău pentru întâlnirea cu donatorii

Amenajarea unei zone pentru practicarea șahului în curtea Școlii nr. 15, acțiuni pentru protecția mediului la Râmnicu Sărat și înființarea unei școli de olărit la Colți sunt proiectele pe care Fundația Comunitară Buzău le aduce în atenția donatorilor în aceas­tă primăvară.

Cele trei proiecte – „Împreună pentru viitor!”, al Asociației Părinților  „Sprijiniți școala”, „Mai curat, Râmnicu Sărat!”, propus de Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret Educație și Sport, respectiv „Școala de olărit de la Colți”, ce va fi implementat de Asociația Aluniș Art Center – vor participa la cea de-a treia ediție a Cercului de Donatori Buzău, un eveniment de crowdfunding inițiat de Fundația Comunitară Buzău și care va avea loc anul acesta în varianta online, pe platforma Crowdcast.

Două obiective dintr-un foc

Părinții elevilor de la Școala 15 au înființat o asociație pentru susținerea unității de învățământ în demersurile pentru creș­terea calității actului educațional. În această primă­vară, asociația s-a înscris la concursul organizat de Fundația Comunitară pentru Cercul de Donatori Buzău, cu un proiect care vizează realizarea unui spațiu de relaxare în curtea școlii, care să fie folosit atât de elevii pasionați de șah, cât și de cei care se află în pauză. Despre acest proiect care a trecut de selecție,  denumit  „Împreună pentru viitor!”, reprezentanții Fundației Comunitare transmit, pe baza prezentării făcute în competiție, că „este un proiect care își propune reabilitarea și amenajarea unei zone din curtea Școlii nr. 15 și transformarea acesteia într-un spațiu verde adecvat, dinamic, de relaxare, aproape de natură, propice pentru educația non-formală. Prin amplasarea unor mese dedicate șahului, proiectul vine în întâmpinarea elevilor șco­lii practicanți ai acestui sport complex, un sport care pune pe primul plan abilitatea de a  surprinde și care necesită în egală măsură atenție, vi­ziune și un simț al anticipației mai mult  decât dezvoltat. Ideea acestui proiect a apărut din dorința elevilor de a-și desfășura o parte dintre  activitățile non-formale în aer liber (ecologie, educație pentru sănătate, educație fizică și sport, ­educație plastică etc.), dar și de a se recrea într-un spațiu atractiv”. Cei care au rea­lizat proiectul își propun astfel, ca obiective, să pună în valoare o zonă din curtea Școlii nr. 15, care, în momentul de față, este insuficient folosită, și să dezvolte în rândul elevilor intere­sului pentru șah prin amenajarea zonei cu mese de șah în aer liber. De asemenea, un alt obiectiv țintit de părinții elevilor este creș­terea calității actului ­educativ prin utilizarea spațiului verde în cadrul orelor de curs pentru elevii scolii. Îndeplinirea obiectivelor amintite va însemna în fapt reabilitarea curții școlii prin amenajarea unei zone dedicată atât activităților educative în aer liber, cât și practicării șahului.

Proiect de mediu pentru zona Râmnicu Sărat

Tinerii din zona Râmni­cului ce fac parte din organizațiile neguvernamentale incluse în Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret, Educație și Sport au venit în fața juriului cu un proiect pliat pe nevoile comunității din care fac parte, în care se prezintă necesitatea implementării unui plan integrat de mediu. „Proiectul <Mai curat – Râmnicu Sărat> reprezintă viziunea integratoare pe componenta de mediu a societății civile din Râmnicu Sărat construită în armonie cu nevoile comunității locale (cetățenilor), precum și ale administrației locale, aflată  în incapacitatea de a răspunde activ tuturor problemelor cu care zona de mediu se confruntă astăzi. Ca urmare, din analiza nevoilor realizată în prezent, a rezultat necesitatea implementării unui PLAN INTEGRAT DE MEDIU, care să conducă la ­gene­rarea unei STRATEGII DE MEDIU și a unui PLAN DE MĂSURI DE MEDIU, care să fie aplicate într-un proiect pilot de 12 luni la Râmnicu Sărat și care să fie monitorizate și susținute pe termen mediu și lung pentru a veni în întâm­pinarea principalelor ­pro­bleme cu care comunitatea și administrația se confruntă astăzi: peste 10 zone de risc – extinse geografic la nivelul municipiului – care astăzi sunt scăpate din control pe tema poluării; o stare ge­ne­rală de poluare la nivelul municipiului: apă, aer, sol; lipsa colectării selective, în special în zonele de blocuri, în ciuda existenței de mai bine de un an a SACULUI GALBEN și a amplasării primelor 10 pubele de colectare selectivă (din cele 23 – restul pubelelor îngro­pate vor fi amplasate anul acesta); peste 1.000 de gospodării care nu au încheiat un contract de salubrizare; numărul ridicat al persoanelor care depozitează necontrolat cu căruțe, dube, cărucioare etc., în special în focarele de depozitare necon­trolată; implicarea precară a celor 21 de asociații de proprietari; lipsa unui plan de lucru integrat la nivelul municipiului; o colaborare precară a administrației locale și asociațiilor de proprietari cu operatorul unic, RER; o stare generală de aruncare a responsabilității pe instituțiile locale, în situația în care principalii poluatori sunt cetățenii, oriunde – oricând – oricum; lipsa unei rețele parteneriale dedicată rezolvării problemelor de mediu și inițierii unor activități de susținere. În același timp, la nivelul municipiului, faptul că admi­nistrația locală a stabilit ca principal obiectiv pentru perioada 2021-2022 <rezolvarea problemelor de mediu>, pe fondul existenței grupului de inițiativă <Mai curat – Râmnicu Sărat> și a capacității operaționale a Federației FORTES de a aduce la aceeași masă toți factorii cointeresați, repre­zintă punctul esențial de pornire într-o viziune stra­tegică, integrată, durabilă, pentru rezolvarea ­pro­blemelor de mediu”, spun  reprezentanții Federației.

Proiectul va implica un număr de minim 60 de parteneri, care se vor constitui într-un Grup Partenerial de Mediu și peste 1.000 de voluntari care vor acționa în colaborare cu cele 21 de asociații de proprietari, șapte ONG-uri, cele nouă instituții publice locale, operatorul Unic – RER și minim 15 agenți economici.

Școală de olărit la Colți

Asociația Aluniș Art Center intenționează să readucă în actualitate și să dezvolte un meșteșug aproape intrat în uitare. Este vorba despre repornirea tradiției și reluarea firului estetic buzoian prin înființarea unui atelier de olărit, deschis ca spațiu de lucru artiștilor în regim de rezidență și școală. Cu alte cuvinte,  Asociația Aluniș Art Center a venit la acest concurs organizat de Fundația Comunitară Buzău în fața juriului cu un proiect care vizează reluarea tradiției ceramice în județul Buzău prin integrarea ceramicii create la Colți în circuitul comercial, promovarea turistică a zonei într-un mod compliant cu valorile locale, cu tradițiile zonei și  crearea a două locuri de muncă în comuna Colți.

Reprezentanții Aluniș Art Center spun că  aici se vor petrece cursuri, workshop-uri și ateliere de olărit care vor fi deschise vizitatorilor și copiilor. Este locul în care ceramiștii români vor putea crea, lucra și transmite mai departe doritorilor arta olăritului și ceramicii în ansamblu. Este vorba despre înființarea unei școli moderne, cu o colaborare extinsă în mediul artistic contemporan, dar cu respectarea unei linii identitare locale (regionale), este o oportunitate de dezvoltare din toate punctele de vedere.

„Sperăm ca în câțiva ani să putem vorbi cu mândrie despre <ceramica de Colți>. În acest sens lucrăm la recrearea unei linii identitare a patrimoniului cultural local, documentat, în privința ceramicii și care va reprezenta <baza de lucru> a tot ce se va crea la Colți. Dorim ca acest loc să devină un obiectiv turistic în sine. Obiectele de artă care se vor crea aici vor fi promovate împreună cu moște­nirea locală culturală printr-o serie de expoziții în țară, în mediu online și introduse în circuitul comercial). Școala de olărit de la Colți va funcționa în regim de rezidență artistică permanentă (12 luni/ an). Aici se vor organiza cursuri de olărit și ceramică atât pentru copii, cât și pentru adulți, se vor organiza tabere de artă, parteneriate cu instituții culturale (cum ar fi UNARTE București, Uniunea Artiștilor Plastici etc.)”, explică reprezentanții Asociației Aluniș Art Center impactul unui asemenea proiect cultural de redescoperire și revigorare a tradițiilor din județul Buzău.

În plus, demersul acestei asociații are și o componentă economică de luat în seamă pentru locuitorii zonei pentru că implică și crearea de noi locuri de muncă, pe lângă faptul că va constitui și un centru de interes turistic care va impulsiona comerțul cu produse locale.

*

După această selecție,  cele trei proiecte vor intra într-o perioadă de pregătire alături de nucleul de organizare a Cercului de Donatori Buzău și vor începe în curând campaniile de promovare și de strângere de fonduri, transmit reprezentanții Fundației Comunitare Buzău.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

loading...